ศูนย์ศัลยกรรมประสาทกรุงเทพ

ศูนย์ศัลยกรรมประสาทกรุงเทพ

สมองมีความสำคัญต่อร่างกายหากสมองไม่ยอมสั่งการอวัยวะต่างๆ ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือทำงานอะไรได้ การรู้เรื่องโรคทางสมองเป็นเรื่องสำคัญและไม่ควรมองข้าม ทั้งโรคหลอดเลือดสมองตีบและโรคหลอดเลือดสมองแตก ซึ่งแต่ละปีมีสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต จากโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น

โรงพยาบาลกรุงเทพ มีความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโรคทางสมอง และระบบประสาท ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน

 

 • ศัลยกรรมสมอง (Brain Surgery)

 • เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)

 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery)

 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ (Head Injury)

 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ Vascular Neurosurgery : เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral aneurysm), เส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation : AVM)

 • Functional Neurosurgery : การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมอง (Deep brain stimulation : DBS) , Epilepsy surgery

 • Pediatric Neurosurgery

 • Peripheral Nerve Surgery

 • Stereotactic Radiosurgery, Stereotastic Radiotherapy

   

 

เทคโนโลยีการวินิจฉัยที่ศูนย์ศัลยกรรมประสาทกรุงเทพ

 

 • การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography : CT Scan)

 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance : MRI, MRA)

 • การฉีดสีเข้าเส้นเลือดสมอง (Cerebral Angiography)

 • การตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Duplex Ultrasounds)

 • การตรวจหลอดเลือดในกะโหลกศีรษะ (Transcranial Doppler Ultrasounds : TCD)

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง (Electroencephalography: EEG)

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyography : EMG)

 • การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Study : NCS)

 • การตรวจ เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเส้นประสาท (Evoked Potentials : EP)

 

  • การตรวจหน้าที่ก้านสมองด้วยไฟฟ้า (Brain Stem Auditory Evoked Response : BAER)

  • การตรวจเส้นประสาทตาด้วยระบบไฟฟ้า (Visual Evoked Response : VER)

  • การตรวจประสาทรับความรู้สึกแขนขาด้วยระบบไฟฟ้า (Somato Sensory Evoked Response : SSER)

  • การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ (Polysomnography/ Sleep Test)

    บทความศูนย์ศัลกรรมประสาท

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ศัลยกรรมประสาทกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ชั้น 4 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R) โทร. 1719

Email: info@bangkokhospital.com

 

การผ่าตัดสมองด้วยเทคนิคนำวิถีนี้ สามารถนำมาใช้ รักษาโรคทางสมอง ได้หลายโรค อาทิเช่น โรคเลือดออกในสมอง โรคเนื้องอกในสมอง โรคฝีในสมอง และยังสามารถใช ้เป็นเครื่องมือประกอบ ในรักษาโรคพาร์กินสัน โรคลมชัก

 รายละเอียดเครื่องมือนำร่องและวางแผนการผ่าตัดสมอง (Image Guided Surgical System)

การผ่าตัดเนื้องอกในสมองมีข้อดีอย่างไร มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้าง ปลอดภัยแค่ไหน หาคำตอบได้ที่นี่