ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ

สุขภาพดี เริ่มต้นที่สุขภาพใจ

 

ศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแนวใหม่   

 

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลกรุงเทพที่มุ่งเน้นบริการวินิจฉัย รักษา และบำบัดฟื้นฟูสุขภาพใจ ตามหลัก Recovery Oriented Services (ROS) ด้วยกระบวนการการรักษาและกิจกรรมหลากหลายที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง และมีส่วนร่วมในกระบวนการบำบัดที่ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการ และศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละราย โดยทีมจิตแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตมากประสบการณ์

เพราะเราเชื่อว่า “คนทุกคนล้วนมีศักยภาพและควรได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการความทุกข์ทางใจ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข”


  

ออกแบบด้วยความเข้าใจ

 

ภายในศูนย์ประกอบด้วยห้องตรวจและห้องพักที่รองรับผู้ใช้บริการได้ 7 เตียง ห้องเฝ้าระวังผู้ป่วยวิกฤต (Special Care Unit) สำหรับผู้ที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือมีความเสี่ยง ห้องกิจกรรมกลุ่มบำบัดต่างๆ และบริเวณพักผ่อน ซึ่งออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก โดยเน้นความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ใส่ใจตั้งแต่การเลือกใช้โทนสี การตกแต่งที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน พร้อมด้วยบริการอย่างเข้าใจ

 

คอนเซ็ปต์การรักษา

 

ให้การบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพจิต (Psychosocial Rehabilitation) ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลด้วยจิตบำบัดหลากหลายรูปแบบ ทั้งจิตบำบัดรายบุคคล จิตบำบัดครอบครัว คู่สมรสบำบัด ตลอดจนกิจกรรมมากมายในโซนกิจกรรม และ Recovery Room ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพใจ อาทิ ห้องดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด ห้องโยคะ และ Mind Fullness ห้องครัว สวนพักผ่อน ห้องทำกิจกรรมกลุ่มบำบัด และสันทนาการ


ฟื้นฟูทุกปัญหาสุขภาพจิต

 

“สุขภาพดีเริ่มที่สุขภาพใจ”

ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพมุ่งเน้นให้การดูแลสุขภาพกายและจิตใจควบคู่กันอย่างสมดุล ทั้งผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการของโรคซึมเศร้า วิตกกังวล อารมณ์สองขั้ว (ไบโพลาร์) ผู้ป่วยที่คิดฆ่าตัวตาย ผู้ที่ต้องการเลิกสุราหรือสารเสพติด ให้การดูแลครอบคลุมผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกาย เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า หรือมีพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการรักษาโรคทางกาย เช่น การดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่ ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพใจควบคู่กัน และการส่งเสริมสุขภาพจิต สร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนใจ ร่วมค้นหาศักยภาพของคุณและสนับสนุนให้บุคคลก้าวไปสู่ความสำเร็จ

 


ทีมงานมืออาชีพ

 

ให้การดูแลโดยทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักกิจกรรมบำบัด พยาบาลจิตเวช เภสัชกรที่มากด้วยประสบการณ์ ด้านสุขภาพจิตและการบำบัดสารเสพติดด้วยมาตรฐานวิชาชีพ บริการใส่ใจเสมือนคนในครอบครัว และให้ความสำคัญกับครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยผ่านโปรแกรม Consumer and Carer Consultation และ Community and Family Reintegration ที่จะสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถฟื้นคืนสู่ศักยภาพเดิมให้มากที่สุด กลับคืนสู่ครอบครัว และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

 

รู้หรือไม่ว่า

 

ทุกวันนี้คนไทย 1 ใน 5 มีทุกข์ทางใจและไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร คุณรู้จักคนเหล่านี้หรือไม่?

 • คนที่กำลังทุกข์ทรมานด้วยโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคไบโพลาร์ (อารมณ์สองขั้ว)
 • คนที่แก้ปัญหาชีวิตด้วยสุราหรือสารเสพติด
 • คนที่กำลังต้องการกำลังใจเพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บทางกาย
 • คนที่เริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองและกำลังค้นหาว่าความสุขความสำเร็จในชีวิตอยู่ที่ไหน
 • คนที่กำลังเผชิญกับความผิดหวังในชีวิต ตกอยู่ในภาวะเครียด หรือความสัมพันธ์ที่ใกล้จบลง

ถ้าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง หรือตัวคุณเองเคยมีประสบการณ์ “ทุกข์ทางใจ”

คุณคือคนที่ใช่ หรือคนที่ช่วย ที่นี่...เรามีคำตอบ


ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

โทร. 0 2310 3027, 0 2310 3751-2

ดูแลจิตใจให้แข็งแรง

การดำเนินชีวิตของคนในสังคมทุกวันนี้อาจต้องเผชิญกับความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า หรือภาวะอื่น ๆ ทางจิตใจ การส่งเริมสุขภาพจิตใจ จึงมีความสำคัญและจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการดูแลสุขภาพกาย

การดูแลบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต (Psychosocial Rehabilitation) ภายในศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ ประกอบไปด้วย จิตบำบัดรายบุคคล จิตบำบัดกลุ่ม จิตบำบัดครอบครัว และคู่สมรส โดยบุคลากรมากประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ถูกออกแบบให้ตรงตามความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทางอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม อีกทั้งเติมเต็มความสุข ความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะ เป็นการช่วยให้บุคคลค้นหาศักยภาพและคุณค่าในตนเองเพื่อนำไปสู่ความสมบูรณ์ทางจิตใจ

 

PSYCHOTHERAPY

เป็นการทำจิตบำบัดด้วยการสนทนาระหว่างนักบำบัดและผู้รับบริการมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่หยั่งรากลึกทางจิตใจ ช่วยให้โลกภายในของผู้รับบริการปรากฎขึ้นเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการพัฒนาทักษะการมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เป็นปกติ

การทำจิตบำบัตที่ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพใช้กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่

 • Psychodynamic / Psychoanalytic psychotherapy
 • Interpersonal psychotherapy
 • Motivational interviewing
 • Cognitive behavioral therapy

 

EXPRESSIVE THERAPY

เป็นการทำจิตบำบัดรูปแบบหนึ่งโดยอาศัยกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ดนตรี ละคร และการเล่น เป็นช่องทางในการแสดงออกและสำรวจอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมที่ยากจะอธิบายผ่านคำพูด กระบวนสร้างสรรค์จะเชื่อมโยงรับบริการให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตนเอง ทั้งนี้ผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะทางศิลปะ ดนตรี และละครมาก่อน

การทำจิตบำบัดรูปแบบนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศตะวันตก ที่ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพมี Expressive Therapy ที่หลากหลาย ได้แก่

 • Art therapy
 • Music therapy
 • Drama therapy
 • Clay therapy
 • Play therapy

 

OCCUPATIONAL THERAPY

กิจกรรมบำบัดเน้นการส่งเสริม บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกาย การเรียนรู้ และพัฒนาการ เพื่อพัฒนาการประกอบกิจกรรมชีวิตด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลตนเอง การทำงาน หรือการพักผ่อน โดยฝึกการเคลื่อนไหว การคิด การวางแผน ความจำ การทำกิจกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

สำหรับกิจกรรมบำบัดนั้นจะใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางในการบำบัด เช่น กิจกรรม Cooking, Brain gym, Games เป็นต้น

 

YOGA THERAPY

เป็นการนำกระบวนการโยคะมาประยุกต์ใช้กับผู้ที่มีปัญหาทางด้านร่างกายหรือจิตใจ โยคะบำบัดเป็นการลงมือปฏิบัติ (Practice) ผู้ฝึกจะได้เรียนรู้และรับรู้ประสบการณ์ภายในของตนผ่านการฝึกโยคะบำบัดที่ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ เป็นการเคลื่อนไหวอย่างช้า ค่อยเป็นค่อยไป เน้นการยืดเหยียดร่างกายตามความสามารถของผู้ฝึก ไม่เน้นอาสนะที่ยาก เทคนิคทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย ได้แก่ Relaxation เช่น Progressive muscle relaxation หรือ Guidance imagery

ผู้สามารถเข้ารับบริการ ได้แก่

 • ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับความเครียด ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า
 • ผู้ที่ขาดความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง
 • ผู้ที่เผชิญกับความเจ็บป่วยทางกาย
 • ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือมีพัฒนาการล่าช้า
 • ผู้ที่ประสบปัญหาการติดสารเสพติด
 • ผู้ที่มีความเจ็บป่วยทางจิตใจหลังจากประสบกับเหตุการณ์รุนแรงในชีวิต (Posttraumatic stress disorder)
 • ผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช เช่น อารมณ์สองขั้ว (Bipolar) จิตเภท (Schizophrenia) การกินผิดปกติ เป็นต้น

สามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมที่ ศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

โทร. 02-310-3751-3

E-mail: bmcbmrc@bangkokhospital.com

แพ้บ้างก็ได้

Friday, August 31 , 2018 | Viewer: 779

            โลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบดีทั้ง 100% มีดีมีเลว มีสุขมีทุกข์ มีแพ้มีชนะ ปะปนกันไปเป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องเป็นไปตามธรรมชาติ ถ้ายอมรับในความจริงนี้ได้ ชีวิตก็จะเบาสบายมีความสุขได้โดยง่าย แต่บางคนก็มีด้านมืดบอกใครไม่ได้ จึงพยายามสร้างจุดเด่นเพื่อกลบปมด้อย และเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นใครมีในสิ่งที่ตัวเองขาด เพราะคนขี้อิจฉาชอบเปรียบเทียบและเสพติดการแข่งขัน รู้สึกดีถ้าได้อยู่เหนือใคร แต่บางคนใช้ความมั่นใจปิดบังความอ่อนแอ เพราะกลัวความพ่ายแพ้ จึงกล้าแลกทุกอย่าง อยากจะชนะก็จะยิ่งแพ้

บุหรี่ไฟฟ้า Electric cigarette

Monday, May 21 , 2018 | Viewer: 5378

เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน หลังจากที่มีการประกาศห้ามการนำเข้าและครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าออกมาจากทางรัฐบาล มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็หยิบยกข้อมูลบางด้านมาสนับสนุนความเห็นของตนเอง  ทำให้สังคมและประชาชนทั่วไปเกิดความสับสนเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ว่าควรจะเชื่อหรือปฏิบัติอย่างไร วันนี้หมอขอรวบรวมข้อสงสัยต่าง ๆ ของสังคมในประเด็นนี้ และจะสรุปข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน่าเชื่อถือมาเพื่อที่จะมาตอบคำถามเหล่านี้ โดยหวังว่าจะสร้างความกระจ่างในประเด็นนี้ให้แก่สังคมได้มากขึ้น

โรคนี้เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย และผู้หญิงมักเป็นมากกว่าผู้ชาย และมักแสดงอาการของโรคครั้งแรกช่วงอายุ 25-35 ปี

เพศทางเลือก (LGBT)

Wednesday, April 26 , 2017 | Viewer: 14949

ปัจจุบันเราได้พบเห็นการแสดงออกของกลุ่มบุคคล “เพศทางเลือก”ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ทำให้ตระหนัก ถึงการมีอยู่ของคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง

โรคซึมเศร้า

Wednesday, May 3 , 2017 | Viewer: 128723

โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ที่พบบ่อย โดยมีความชุกตลอดช่วงชีวิตถึง 12% พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและพบได้ในทุกช่วงอายุ

โรคอารมณ์สองขั้ว

Wednesday, May 3 , 2017 | Viewer: 10731

โรคที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ระหว่างช่วงอารมณ์ซึมเศร้าสลับกับช่วงที่อารมณ์ดีหรือหงุดหงิดมากกว่าปกติ

รักษาโรคซึมเศร้า

Wednesday, April 26 , 2017 | Viewer: 14923

โรคซึมเศร้า สามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งการรักษาโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องนอนพักในโรงพยาบาล เว้นแต่ในรายที่มีความเสี่ยงต้องสังเกตอาการใกล้ชิด

อาการโรคซึมเศร้า

Wednesday, April 26 , 2017 | Viewer: 5677

ถ้าพบผู้ใดมีความคิดอยากตายหรืออาการของโรคซึมเศร้าข้างต้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน เช่น การทำงาน การเรียน แนะนำให้มารับการตรวจและช่วยเหลือโดยเร็ว

โรคซึมเศร้านั้นไม่ได้มีสาเหตุแต่จากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญอื่นๆ

โรคซึมเศร้าคืออะไร

Wednesday, April 26 , 2017 | Viewer: 7732

อาการต่างๆ ของโรคในกลุ่มนี้จะเป็นอยู่นานและเกือบตลอดเวลา จนมีผลกระทบต่อการทำงาน สังคม และดำรงชีวิตประจำวัน

เลิกสูบ...ทำอย่างไร

Wednesday, July 15 , 2015 | Viewer: 7867

จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีประชาชนที่สูบบุหรี่ถึง 10.8 ล้านคน เป็นชายกว่า 10 ล้านคน 

ถ้าถามว่าสาเหตุการตายอันดับ้นๆ มาจากอะไรบ้าง หลายคนคงนึกถึงโรคหัวใจ มะเร็ง สมอง รวมถึงอุบัติเหตุ จะมีกี่คนนึกถึงโรคซึมเศร้า 

ปัญหาการฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคม ในปีหนึ่งจะมีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จทั่วโลกเป็นจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน เมื่อคิดเฉลี่ยพบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน ทุก 40 วินาที 

หากถูกตั้งคำถามว่าเคยรู้จัก “โรคอารมณ์แปรปรวน” บ้างหรือไม่ หลายคนอาจบอกอย่างติดตลกว่า "รู้จัก" เพราะเห็นจากคนใกล้ตัวที่มีอาการอารมณ์ แต่ในความเป็นจริงโรคอารมณ์แปรปรวน หรือที่รู้จักกันในนาม “ไบโพลาร์” ไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้าม เพราะโรคนี้นับเป็นโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่ง ที่อาจรุนแรงจนถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยทีเดียว

เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติของอารมณ์เด่นชัด โดยมีอารมณ์เศร้ามากผิดปกติ ร้องไห้ อ่อนเพลีย อยากตาย หรืออาจมีอารมณ์ดีมากผิดปกติ ผู้ป่วยอาจมีอาการเพียงด้านเดียว กรณีอารมณ์ครื้นเครง หรือสองด้านก็ได้

เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา เติมเต็มความสุข ช่วยให้คุณค้นหาศักยภาพและคุณค่าในตนเอง พัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อันจะนำไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิต

โรคจิตเภท (Schizophrenia)

Tuesday, March 29 , 2016 | Viewer: 7583

โรคจิตเภทเป็นโรคที่มีความผิดปกติของบุคลิกภาพ มีความผิดปกติด้านการรับรู้ ที่มีลักษณะเฉพาะเป็นแบบจำเพาะ และอารมณ์เป็นแบบไม่เหมาะสม หรือ (Blunted) สติสัมปชัญญะเชาวน์ ปัญญามักดีอยู่ แม้ว่าจะมีการสูญเสียการรับรู้

ประเภทโรคซึมเศร้า (Depression)

Tuesday, March 29 , 2016 | Viewer: 81848

โรคซึมเศร้าเป็นความผิดปกติของสมอง ที่มีผลกระทบต่อความนึกคิด อารมณ์ ความรู้สึก พฤติกรรมและสุขภาพกาย แต่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า โรคซึมเศร้า เป็นผลมาจากความผิดปกติของจิตใจ สามารถแก้ไขให้หายได้ด้วยตนเอง

จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคอารมณ์แปรปรวน ?

ดื่มมาตรฐาน  เบียร์ 1 แก้ว (285 ม.ล.) มีแอลกอฮอล์ 5% หรือ ไวน์ 1 แก้วเล็ก (100 ม.ล.) มีแอลกอฮอล์  12% หรือ เหล้า 1 แก้ว (30 ม.ล.) มีแอลกอฮอล์  40%

บันได 6 ขั้น เพื่อการดื่มให้น้อยลง บันได 6 ขั้นต่อไปนี้ จะช่วยคุณได้

ฉันนึกถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “อย่าทำลายความหวังของใคร นั่นอาจเป็นเพียงสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่” ฉันเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็วันนี้เอง 

แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต ที่ผ่านการรับรองจากกรมสุขภาพจิต 

ศูนย์จิตรักษ์สนับสนุนให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกระบวนการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มและมีโอการเลือกโปรแกรมการบำบัด ( Psychosocial Rehabilitation programs) ที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง 

 สุขภาพจิตใจของคนในปัจจุบันต้องเผชิญความเครียด ปัญหานานาชนิด ทำให้มีอัตราของผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น 

หยุดเหล้า เราทำได้ วัดระดับความพร้อมในการเลิกเหล้าของคุณ มาเลิกดื่มเหล้ากันเถอะ นักดื่มจำนวนมากยอมรับว่าเคยพยายามลด