ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ

ที่ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพ เราดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยเน้น

 

 • ค้นหา... สาเหตุของโรค

   

 • รักษา... ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

   

 • ป้องกัน... การเกิดโรคซ้า

   

 • ฟื้นฟู... ให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงดั่งเดิม

   

สมองคุณ...กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง เพราะโรคสมองป้องกันได้...หากรู้ทัน
ตรวจเช็คสมองโดยทีมแพทย์เฉพาะด้านสมองหลากสาขา

 

คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Clinic)
ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพได้รับรองมาตรฐานระดับสูงในด้านการป้องกัน และดูแลรักษาพยาบาลเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง หรือที่เรียกกันว่า โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จาก JCI (Joint Commission International) ประเทศสหรัฐอเมริกา ชี้ให้เห็นถึงความพร้อมด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นอย่างมาก โดยมีทีมแพทย์สหสาขาวิชา ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ทีมพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักโภชนาการ นักจิตบําบัด เภสัชกร เพื่อคอยดูแลผู้ป่วย อีกทั้งให้ความรู้ญาติผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้

 

 

คลินิกพาร์กินสัน (Parkinson's Clinic)
ให้การดูแลรักษาโรคเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติจะครอบคลุมไปถึงการเคลื่อนไหวที่ช้าเกินไปเช่น โรคพาร์กินสัน(Parkinson's Disease) ซึ่งปัจจุบันโรคนี้จะพบได้มากขึ้นจากสังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

 

คลินิกลมชัก (Epilepsy Clinic)
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคลมชักด้วยแพทย์เฉพาะทาง และบริการให้คำปรึกษาเมื่อมีอาการชักหรือสงสัยว่ามีอาการชัก เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมต่ออาการหรือปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายที่เกิดขึ้นขณะชัก

 

คลินิกปวดศีรษะ (Headache Clinic)
มีวิธีสำหรับคัดกรองการปวดศีรษะประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาได้ตรงจุด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว คลินิกปวดศีรษะยังมีวิธีการรักษาอาการปวดศีรษะที่หลากหลาย

 

คลินิกการนอนหลับ (Sleep disorder clinic)

ตรวจคัดกรอง (Screening) และตรวจวินิจฉัยการนอนหลับ (Sleep test / Polysomnography) ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการนอนหลับ (Sleep problems) ได้แก่ การนอนกรน (Snoring) และการหยุดหายใจในขณะนอนหลับ (Obstructive sleep apnea) นอนไม่หลับ(Insomnia) ง่วงนอนมากผิดปกติ (Excessive daytime sleepiness) นอนผิดเวลา (Circadian rhythm disorder)


สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)
โทร. 0 2310 3011 หรือ โทร.1719 แฟกซ์: 0 2310 3012
Email: info@bangkokhospital.com

การดูแลรักษาที่ศูนย์สมองและระบบประสาทครอบคลุมหลายโรคดังต่อไปนี้

 

อายุรกรรมประสาท (Neurology Services)

 • ปวดศีรษะเรื้อรัง (Headaches)

 • ปวดศีรษะไมเกรน (Migraine)

 • เวียนศีรษะบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ (Vertigo)

 • โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน (Stroke)

 • โรคลมชักหรืออาการวูบ (Epilepsy /seizure)

 • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติและพาร์กินสัน (Movement Disorder & Parkinson’s Disease)

 • ปวดแสบปวดร้อน จากเส้นประสาทอักเสบ (Neuralgia)

 • ภาวะการนอนผิดปกติ (Sleep Disorders)

 • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Neuromuscular Diseases)

 • โรคสมองเสื่อม (Dementia)

 • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (Neuropathy)

   

ศัลยกรรมประสาท (Neurosurgery Services)

 • ศัลยกรรมสมอง (Brain Surgery)

 • เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)

 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery)

 • อุบัติเหตุที่ศีรษะ (Head Injury)

 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ Vascular Neurosurgery : เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral aneurysm), เส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation : AVM)

 • Functional Neurosurgery : การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมอง (Deep brain stimulation : DBS) , Epilepsy surgery

 • Pediatric Neurosurgery

 • Peripheral Nerve Surgery

 • Stereotactic Radiosurgery, Stereotastic Radiotherapy, Novalis

   

การวินิจฉัยที่แม่นยำด้วยเครื่องมือทันสมัย (Neurodiagnostic Testing)

 • การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography : CT Scan)

 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance : MRI, MRA)

 • การฉีดสีเข้าเส้นเลือดสมอง (Cerebral Angiography)

 • การตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Duplex Ultrasounds)

 • การตรวจหลอดเลือดในกะโหลกศีรษะ (Transcranial Doppler Ultrasounds : TCD, Transcranial Color Coded Sonography: TCCS)

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง (Electroencephalography: EEG)

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyography : EMG)

 • การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Study : NCS)

 • การตรวจ เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเส้นประสาท (Evoked Potentials : EP)

  • การตรวจหน้าที่ก้านสมองด้วยไฟฟ้า (Brain Stem Auditory Evoked Response : BAER)

  • การตรวจเส้นประสาทตาด้วยระบบไฟฟ้า (Visual Evoked Response : VER)

  • การตรวจประสาทรับความรู้สึกแขนขาด้วยระบบไฟฟ้า (Somato Sensory Evoked Response : SSER)

 • การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ (Polysomnography/ Sleep Test)

 • การตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นสมองเฉพาะที่ด้วยสนามแม่เหล็ก Transcranial Magnetic Stimulation

         จากข้อมูลของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับ 2 ของอัตราการเสียชีวิตของคนไทย รองจากโรคมะเร็ง แม้โรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่จะพบในคนอายุมาก เนื่องจากหลอดเลือดเสื่อมตามวัย แต่คนทุกเพศทุกวัยก็สามารถเป็นได้เช่นกัน ทั้งเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดแต่กำเนิด อุบัติเหตุ การใช้คอเยอะจนเกิดการฉีดขาดของหลอดเลือด เป็นต้น เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทัน ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น และดูแลรักษาอย่างถูกต้อง คือสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจให้ความสำคัญและดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด

         เพราะร่างกายคนเราต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง หรือนอน โดยปกติการเคลื่อนไหวของร่างกายมีอยู่ 3 ส่วนหลัก คือ สมองและประสาท กระดูกและข้อ และกระดูกสันหลัง ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้จะทำงานประสานกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ แต่ถ้าเกิดโรคหรือได้รับอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็อาจทำให้ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ นั่นคือสัญญาณฉุกเฉินของร่างกาย ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีอาจส่งผลเสียต่อชีวิตในระยะยาว อีกทั้งความเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นได้ก่อนกำหนด

โรคหลอดเลือดสมองอุดตันไม่เพียงแต่มีอันตรายร้ายแรงถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาต แต่ยังร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากรักษาไม่ทันท่วงที ที่สำคัญปัจจุบันผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุเท่านั้น แต่วัยรุ่นและวัยทำงานก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ ดังนั้นการรู้เท่าทันโรคและเทคนิคการรักษาหลอดเลือดสมองอุดตันจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่ควรละเลย

โรคหลอดเลือดสมองตีบ

Wednesday, May 23 , 2018 | Viewer: 14172

         โรคหลอดเลือดสมอง หรือสโตร๊ก (Stroke) อาจฟังดูไม่คุ้นหู แต่ถ้าบอกว่าอัมพาต หลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดี เพราะพบมาขึ้นทุกวันในสภาวะความเครียดทางเศรษฐกิจปัจจุบัน อัมพาตอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้สถิติตัวเลขของผู้ป่วยอัมพาตทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันคือ การที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่เป็นทางเดินของเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดอาการอัมพาตในระยะต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค

โรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือที่เรียกรวมๆ ว่า สโตรก (Stroke) นั้นเป็นสาเหตุของความพิการและการเสียชีวิตโดยเฉพาะในผู้หญิงเป็นอันดับต้นๆ และเนื่องจากผู้หญิงมีอายุยืนกว่าจึงได้รับความทรมานจากโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้ชาย ซึ่งโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากการที่หลอดเลือดที่พาออกซิเจนไปเลี้ยงสมองอุดตัน ทำให้สมองขาดออกซิเจน และเกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการพูดและการเคลื่อนไหวของร่างกาย อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ในกรณีที่รุนแรง

ผมห่างหายจาก “กราวกีฬาไทยรัฐ” ไปกว่าสามเดือนเต็ม ด้วยอาการเจ็บป่วยเล่นงานจนงอมพระรามหวิดจะเป็นคนพิการอยู่รอมร่อ เหตุจากความประมาทในการใช้ชีวิต จนทำให้ตัวเองเจอโรคร้ายในวัย 40 เศษอย่างเหลือเชื่อ ใช่แล้วครับผมกำลังโดนภาวะ “หลอดเลือดสมองตีบตัน” โจมตีเข้าใส่ชนิดไม่รู้เนื้อรู้ตัว และไม่ให้ตั้งรับได้ทันแต่อย่างใด

“3M โรคความเสื่อมทางสมอง ที่ต้องใส่ใจให้รู้เท่าทัน!” อุบัติการณ์ของโรคสมองเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ จึงยิ่งต้องเฝ้าสังเกตอาการและตรวจวินิจฉัยก่อนอาการของโรคจะลุกลามเกินป้องกันและรักษา

ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยโรคเอ็มเอสจะเกิดอาการขึ้นในช่วงอายุระหว่าง 20 – 40 ปี ซึ่งเป็นประชากรที่อยู่ในวัยทำงาน

สมองดี เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เพราะสมองมีบทบาทต่อการทำงานของอวัยวะ หรือระบบอื่น ๆ ด้วย

โปรแกรมการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์  อัมพาต (Stroke)

อ่านหนังสือ ห่างไกล อัลไซเมอร์ ได้ เกษียณตัวเอง แต่อย่าเกษียณสมอง

E-Newsletter October - November 2018

Thursday, October 25 , 2018 | Viewer: 325

Brain Moving

Saturday, November 5 , 2016 | Viewer: 1817