ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ

ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ บริการให้คำปรึกษา รักษา และดูแลทุกปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อ รวมทั้งกล้ามเนื้อ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลคุณอย่างครบทุกด้าน ด้วยทางเลือกการรักษาทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่งครอบคลุมสาขาดังต่อไปนี้

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายกรุงเทพ มีประสบการณ์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองจากทางฟีฟ่า
ให้การดูแลรักษาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาทุกชนิด สามารถให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในบุคคลทั่วไปและนักกีฬาระดับชาติ

 • เท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle)

ทีมศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ให้บริการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บ อาการเจ็บปวดจากปัญหาเอ็นร้อยหวายอักเสบ นิ้วเท้าเอียง เนื้องอกปมประสาทที่เท้า ปวดส้นเท้า รองช้ำ กระดูกส้นเท้างอก หรือกระดูกเท้าแตกหัก หรือแม้กระทั่งปัญหาผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณเท้าและส้นเท้า

 • มือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และหัวไหล่ (Hand Wrist Arm Elbow and Shoulder)

เราดูแลครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับมือ ข้อมือ แขน ข้อศอก และหัวไหล่ ทั้งจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเรื้อรังทางมือ และแขน ข้อมือ ข้อศอกและหัวไหล่ รักษาหัวไหล่หลุด เอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ข้อต่อบริเวณหัวไหล่บวมและอักเสบ กระดูกแตกหัก ข้ออักเสบ ทีมศัลยแพทย์ให้การรักษาด้วยการผ่าตัดแบบแผลเล็ก และการรักษาแบบไม่ผ่าตัด โดยการกินยา การฉีดยาเพื่อลดความปวด มีโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหว

สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ ให้บริการดูแลปัญหากระดูกสันหลังในทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มีกระดูกสันหลังผิดรูป ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งการรักษาแบบผ่าตัดแผลเล็กและการรักษาโดยไม่ผ่าตัด ด้วยทีมแพทย์สหสาขาที่มากด้วยประสบการณ์ ร่วมกันเลือกแนวทางการรักษาให้เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางข้อมูล ให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลังและคอที่ทันสมัยและเหมาะสม

อาการเจ็บปวดบริเวณสะโพกหรือเข่า ขาโก่ง ขากาง เข่าชนกัน หรือเข่าห่างกันมากเกินไป มีเสียงดังเวลาเคลื่อนไหวข้อสะโพก ข้อเสื่อม ข้อเข่า งอเหยียดไม่สุด ขึ้นลงบันไดไม่สะดวก อาการเหล่านี้คือสัญญาณของโรคข้อสะโพกและข้อเข่าที่สร้างความทุกข์ทรมานและเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน ทีมแพทย์ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่ากรุงเทพ ได้รับการฝึกฝนจากต่างประเทศและมีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อให้ผู้ป่วยได้เคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคนิคผ่าตัดข้อเข่าเทียมแบบ “เจ็บน้อย ฟื้นไว เดินได้ใน 24 ชม.” เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพของศูนย์รักษากระดูกหักกรุงเทพ ให้การรักษาและดูแลผู้ทีมีกระดูกหักแบบซับซ้อนและรุนแรง หรือการแก้ไข รักษาอาการกระดูกเชื่อมติดผิดรูป

 • ออโธปิดิกส์ในเด็ก (Pediatrics orthopedic)

ทีมแพทย์ออโธปิดิกส์เด็กร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพดูแลผู้รับบริการที่เป็นเด็ก โดยคำนึงถึงภาวะทางอารมณ์และสังคม บริการดูแลกระดูกสันหลังโก่งในเด็ก กระดูกแขน ขาสั้นผิดปกติ เท้าปุก โรคระบบกล้ามเนื้อและประสาทในเด็ก

 • มะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน (Oncology)

ทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางเกี่ยวกับเนื้องอก  ให้บริการรักษามะเร็งของกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลวัฒโนสถ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลมะเร็งโดยเฉพาะ เพื่อการรักษาอย่างครบถ้วน

 • กระดูกพรุน (Osteoporosis)

ทีมแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทาง พร้อมให้การวินิจฉัยและรักษาผู้ทีมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ พร้อมให้บริการดูแล รักษาและวางแผนการรักษาด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในผู้ใหญ่และวัยเด็ก

 ปรึกษาปัญหาด้านกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ ที่ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคาร D (บริเวณลานเปียโน) โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 02-310-3000 หรือ โทร. 1719

 

โรคกระดูกพรุน เสี่ยงต่อการกระดูกหักง่าย

 

กระดูกของคนเรามักจะเสื่อมสภาพลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมทั้งการมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันแบบผิด ๆ จะเป็นตัวเร่งช่วยให้กระดูกเสื่อมเร็วขึ้น โรคกระดูกพรุนเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อย เมื่อ กระดูกพรุน หมายถึง ความหนาแน่นของเนื้อกระดูกลดน้อยลง และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระดูกไปในทางที่เสื่อมสภาพมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้กระดูกไม่สามารถรับน้ำหนักหรือรับแรงกดดันที่มีกระทำตามปกติได้ ทำให้เกิดอาการกระดูกหักง่ายกว่าปกติ พบบ่อยบริเวณกระดูกสันหลัง สะโพก และข้อมือ รวมทั้งสามารถเกิดขึ้นได้ในกระดูกส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของร่างกายด้วย จึงควรให้ความสำคัญในการตรวจวินิจฉัย และรักษาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อป้องกันการเกิดกระดูกหักและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น

ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ พร้อมให้การตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนและผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกหักง่าย ถึงแม้ว่าจะมีกระดูกหักขึ้นแล้ว ก็ยังต้องให้การรักาษา เพื่อป้องกันกระดูกที่ตำแหน่งอื่น ๆ ไม่ให้หักง่ายด้วย เรามมีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อปรับการรักษาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

 

บริการของเรา

 • ตรวจประเมินความเสี่ยงต่ออัตราการเกิดกระดูกหัก
 • ตรวจมวลกระดูก เพื่อให้การวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน และวางแผนการรักษา
 • การตรวจแยกโรค ระหว่างโรคกระดูกพรุนปฐมภูมิ กับโรคกระดุกพรุนทุติยภูมิ
 • ให้การรักษาภาวะกระดูกพรุน ทั้งในผู้ที่ยังไม่มีกระดูกหักและผู้ที่มีกระดูกหักแล้ว แบบบูรณาการ

 

โปรแกรมการรักษา (Procedure)

กรณียังไม่มีกระดูกหัก

 1. การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน
 2. การตรวจวินิจฉัยโรคกระดูกพรุนโดยเครื่อง DXA
 3. การตรวจประเมินอัตราการสลายกระดูกและการสร้างกระดูกในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน
 4. ให้การรักษาด้วยยารักษาโรคกระดูกพรุนตามความเหมาะสมในแต่ละบุคคล
 5. ให้คำแนะนำ ในเรื่องโภชนาการและการออกกำลังทีเหมาะสมในแต่ละบุคคล

 

กรณีที่มีกระดูกหักแล้วจากโรคกระดูกพรุน

 1. ให้การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักครั้งต่อไป
 2. ให้การรักษาด้วยยารักษาโรคกระดูกพรุน ตามความเหมาะสมในแต่ละบุคคล
 3. ในกรณีกระดูกหักแล้ว ก็ให้การรักษากระดูกที่หักตามความเหมาะสม  ทั้งวิธีผ่าตัดและไม่ผ่าตัด
 4. ให้คำแนะนำในเรื่องโภชนาการ  และการออกกำลังกาย  รวมทั้งโปรแกรมในการป้องกันการล้ม

 

เนื้องอกและมะเร็งกระดูก

 

ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่สามารถให้การวินิจฉัย การรักษา ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกที่กระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั้งชนิดไม่ร้ายแรงและชนิดร้ายแรง

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย

 • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่ชำนาญเฉพาะทางด้านเนื้องอกกระดูก
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังสีรักษา
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีบำบัด
 • ทีมสหสาขาและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม เพื่อมาดูแลผู้ป่วยด้านนี้โดยเฉพาะ  

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ) ในการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการตรวจวินิจฉัยความรุนแรงของโรคได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อประกอบการวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม   

 

ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ จึงมีความสามารถในการบริการได้อย่างครบทุกด้าน และพร้อมดูแลผู้ป่วยทุกท่านทั้งทางร่างกายและจิตใจ

 

บริการตรวจวินิจฉัย

 • ประเมิน วินิจฉัย รักษาและดูแล ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั้งชนิดไม่ร้ายแรง และชนิดร้ายแรง  

 

เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี

 • PET/CT scan
 • Navigation system for navigated biopsy

 

อาการบาดเจ็บของเท้าและข้อเท้า

 

      ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ มีความชำนาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับเท้าและข้อเท้า ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย หรืออาการปวดที่เกิดจากภาวะกระดูกผิดรูป ภาวะข้อเสื่อมอักเสบ โดยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญสหสาขา ทั้งทีม ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Foot and Ankle specialist) แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อายุรแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกายอุปกรณ์ และพยาบาล ทำให้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ สามารถให้การรักษาทั้งชนิดผ่าตัด (Surgery) และแบบไม่ผ่าตัด (Conservative) และการฟื้นฟูสุขภาพเท้าและข้อเท้าโดยการทำกายภาพบำบัด

 

บริการตรวจรักษาเท้าและข้อเท้า

 • ตรวจรักษากระดูกเท้าและข้อเท้าหัก (Foot and Ankle fracture and dislocation) โดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น Low profile titanium plate and screw, canulated headless screw และ เทคนิคการผ่าตัดชนิดแผลเล็ก (Minimal invasive surgery) เช่น ในกรณีกระดูกส้นเท้าหัก (Calcaneus fracture)
 • ตรวจรักษาการบาดเจ็บของเส้นเอ็น และ Ligament ของเท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle injury) เช่น ข้อเท้าพลิกในระยะฉับพลัน หรือ มีอาการข้อเท้าไม่มั่นคงและเจ็บในระยะต่อมา ภาวะเอ็นร้อยหวายฉีกขาด ซึ่งการรักษาก็มีทั้งชนิดไม่ผ่าตัด (Functional treatment) เช่น การใช้ semirigid ankle brace หรือ CAM Boot และการผ่าตัด ก็มีทั้งแบบชนิดส่องกล้อง (แผลเล็ก,ฟื้นตัวไวกว่า และโอกาสแผลติดเชื้อน้อยกว่า) และ แบบแผลเปิด 
 • ตรวจรักษาภาวะเท้าและข้อเท้าผิดรูป ที่ทำให้มีอาการเจ็บเวลาเดิน เช่น ภาวะเท้าแบน เท้าอุ้งสูง นิ้วหัวแม่เท้าเอียงผิดรูป, etc
 • ตรวจรักษาภาวะข้อเสื่อมอักเสบ (Foot and Ankle Osteoarthritis) โดยสามารถรักษาด้วยการเปลี่ยนข้อเทียม (Total ankle replacement), การเชื่อมข้อต่อโดยการส่องกล้อง (Arthroscopic assisted arthrodesis), การเชื่อมข้อต่อโดยผ่าตัดแบบแผลเปิด (Open surgery) ขึ้นกับข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย
 • ตรวจรักษาปัญหาสุขภาพเท้าทั่วไป
 • ตรวจรักษาสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
 • บริการตัดเย็บรองเท้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ (Orthotic) เช่น แผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคล (Custom insole) สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเท้า ภายใต้การควบคุมของแพทย์ 

 

โปรแกรมการรักษา (Procedure)

 • การผ่าตัดชนิดแผลเล็ก (Minimal invasive surgery) เช่น การผ่าตัดกระดูกส้นเท้าหัก (Calcaneus Fracture)
 • การรักษาเอ็นร้อยหวายฉีกแบบไม่ผ่าตัด โดยใช้ semiridid ankle brace หรือ CAMP boot 
 • การผ่าตัดเอ็นร้อยหวายด้วยการส่องกล้อง
 • เปลี่ยนข้อเทียม (Total ankle replacement)
 • การเชื่อมข้อต่อด้วยการส่องกล้อง (Arthroscopic assisted arthrodesis)

 

การบริการออโธปิดิกส์ในเด็ก

 

เนื่องจากการให้การรักษาภาวะการบาดเจ็บ หรือโรคกระดูกเด็กและผู้ใหญ่ มีความแตกต่างกัน ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ ให้บริการรักษาและดูแลโรคทางกระดูกและข้อในเด็ก โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระดูกและข้อในเด็ก ด้วยทีมศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ นักกายภาพบำบัด และพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยอย่างแม่นยำ มีทางเลือกในการรักษาและดูแลอย่างถูกต้อง สามารถให้การรักษาทั้งการผ่าตัดและรักษาแบบประคับประคองไม่ต้องผ่าตัด รวมทั้งเข้าใจและคำนึงถึงความท้าทายในการดูแลและรักษาการบาดเจ็บหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กได้ในทุกวัย

 

การบริการของเรา

 • รักษาโรคเท้าปุก
 • รักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังในเด็ก เช่น หลังโก่ง (Kyphosis) หลังคด (Scoliosis)
 • กล้ามเนื้อลีบในเด็ก
 • โรคข้อสะโพกผิดปกติในเด็ก
 • รักษากระดูกแตก-หักในเด็ก
 • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • รักษาภาวะขายาวไม่เท่ากัน ขาโก่ง ผิดรูป เข่าติด

 

โปรแกรมการรักษา (Procedure)

 • Minimal invasive surgery
 • กาใส่เฝือก Ponseti รักษาโรคเท้าปุก
 • การรักษาแขน ขาผิดรูป หรือยาวไม่เท่ากันด้วยเครื่องมืออิลิซารอฟ (illizarov external fixator)

 

ชวนใส่ใจ “ผู้สูงอายุ” ญาติผู้ใหญ่ในบ้านที่เราควรใส่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ โดยเฉพาะ “บ้าน” สถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดอาจร้ายที่สุดก็ได้ มีอะไรบ้างไปติดตามกัน

3 โรคมือสุดฮิตคนทำงาน

Friday, March 23 , 2018 | Viewer: 5833

โรคมือที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักเป็นปัญหาจากการทำงานที่พบได้บ่อย ได้แก่ นิ้วล็อค เส้นประสาทที่ข้อมืออักเสบหรือโรคผังผืดเส้นประสาทที่ข้อมือ และเส้นเอ็นอักเสบ

มือ นับเป็นอวัยวะอีกอวัยวะหนึ่งที่มีความสำคัญ ใช้ในการหยิบจับสิ่งของ รวมทั้งการทำกิจวัตรประจำวันแทบทุกอย่างในชีวิต หากมือประสบปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุอันจะเป็นสาเหตุทำให้มือเกิดความผิดปกติไป ควรรีบทำการรักษาจากทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะประสบการณ์เป็นสิ่งจำเป็น เพราะมือเป็นอวัยวะที่มีขนาดเล็กและมีความซับซ้อน ที่ต้องใช้ความละเอียดสูงในการรักษา

ศูนย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่สามารถให้การวินิจฉัย การรักษา ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเนื้องอกที่กระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั้งชนิดไม่ร้ายแรงและชนิดร้ายแรง

กระดูกของคนเรามักจะเสื่อมสภาพลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมทั้งการมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันแบบผิด ๆ จะเป็นตัวเร่งช่วยให้กระดูกเสื่อมเร็วขึ้น

ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ   มีความชำนาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับเท้าและข้อเท้า ทำให้ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  

โรคกระดูกและข้อในเด็กซึ่งพบหลายโรค หากทำการวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิดและให้การรักษาทันทีที่ได้รับการวินิจฉัย จะทำให้มีโอกาสหายจากโรคสูง และอาจไม่จำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัด

ออกกำลังในน้ำให้ข้อแข็งแรง

เครื่องตรวจ DXA Scan เป็นเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก โดยใช้รังสีเอ็กซ์พลังงานต่ำ 2 พลังงานในการตรวจ  ผู้รับการตรวจจะได้รับปริมาณรังสีน้อย 

โรคเท้าปุก clubfoot

Sunday, May 15 , 2016 | Viewer: 5544

พ่อแม่ของเด็กทารกที่เป็นเท้าปุก (Clubfoot) ควรได้รับการ เน้นย้ำจากแพทย์ว่า ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกด้องโดยแพทย์ที่มีความชำนาญ เด็กจะหายกลับมามีเท้าที่ปกติ สามารถใช้งานได้เช่นเท้าปกติทั่วไป ไม่เป็นปมด้อยของเด็กอีกต่อไป

6 ปัญหาเท้าผิดรูปในเด็กเล็ก

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

Thursday, May 12 , 2016 | Viewer: 3323

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

รองเท้าส้นสูง

Friday, May 6 , 2016 | Viewer: 2038

เรื่องความสูงของส้นรองเท้านั้นมีหลายคนเขียนไว้แตกต่างกัน บางท่านก็แบ่งเพศว่า ชายสูงไม่เกิน 3.5 ซม. หญิงสูงไม่เกิน 4.5 ซม.       

มือชา

Friday, May 6 , 2016 | Viewer: 12299

การกดทับเส้นประสาทที่ฝ่ามือจะทำให้มีอาการปวดมือ และ ปวดร้าวขึ้นไปที่แขน มักจะมีอาการชาที่นิ้วมือ โดยเฉพาะที่นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และบางส่วนของนิ้วนาง  ตามแนวของเส้นประสาท

บัญญัติ 10 ประการโรคกระดูกพรุน ของมูลนิธิโรคกระดูกพรุน

ศึกษาสาเหตุหรือปัจจัยต่างๆ ของการเกิดโรคกระดูกพรุน การวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน ที่ถูกวิธี ได้ที่นี่

ข้อเท้าแพลง (ankle sprain) เป็นอุบัติเหตุที่ขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดคิด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ข้อเท้าแพลงนั้นก็มีหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากอุบัติเหตุรอบตัว การออกกำลังกาย เป็นต้น

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

Thursday, November 26 , 2015 | Viewer: 62005

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

เท้าผิดรูปในเด็ก

Thursday, November 26 , 2015 | Viewer: 6690

เท้าผิดรูปในเด็ก

6 ปัญหาเท้าผิดรูปในเด็กเล็ก

เกิดจากการขาดสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายกระดูก ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง หักง่าย พบบ่อยบริเวณข้อมือ กระดูกสันหลัง 

30% ของผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษากระดูกหักจากกระดูกพรุนมีแนวโน้มที่จะกระดูกหักซ้ำหากดูแลไม่ดีพอ ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกหักอย่างถูกวิธีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ล้ม หรือได้รับบาดเจ็บจนกระดูกหักซ้ำอีก