สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ

 

อาการชา ร้าวลงขา ปวดกระดูก จะเป็นอัมพาตหรือไม่?
ทำอย่างไรจึงจะหาย ปวดกระดูก ปวดหลัง โรคกระดูกเสื่อม ปวดคอเรื้อรัง?
หมอนรองกระดูกเคลื่อนจำเป็นต้องผ่าตัดจริงหรือ?

สถาบันกระดูกสันหลังกรุงเทพเป็นศูนย์รวมความเชี่ยวชาญทางการแพทย์สำหรับให้บริการการรักษาอาการปวดคอและหลัง ด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ คือ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยแพทย์ระบบประสาท ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ด้านระงับปวดและ พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง ครอบคลุมการรักษาอาการปวดคอและหลัง ด้วยเทคนิคการรักษาทั้งการผ่าตัดและการรักษาแบบไม่ผ่าตัด  เราเลือกสรรวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ให้สมกับความมุ่งมั่นที่ว่า“Customized the Best Treatment of Individual Patient” พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานตามหลักสากล ลดการผ่าตัดโดยไม่จำเป็น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วยจะได้รับ นอกจากนี้สถาบันกระดูกสันหลังยังเป็นแหล่งรวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศัลยแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนำมาถึงเทคนิคการผ่าตัดและการรักษาแบบใหม่ที่ช่วยบรรเทาอาการปวดคอและหลังอย่างได้ผลเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 

สถาบันโรคกระดูกสันหลังโรงพยาบาลกรุงเทพ มีโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยปวดหลัง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI.
( Joint Commission International) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยทีมศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด พยาบาล เภสัชกร และโภชนากรที่ได้รับการอบรม เรื่องการดูแลผู้ป่วยปวดหลัง
โดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดด้านกระดูกสันหลัง

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง ( Low back pain pathway)
อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

 

สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ มีการผสมผสานการรักษาด้วยเทคนิคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผ่าตัดแบบ DLIF / OLIF การผ่าตัดแบบ ALIF หรือการใช้ BMP (Bone Morphogenetic Proteins) ในการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง BMP คือ โปรตีนสังเคราะห์ที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูก (rhBMP-2) เริ่มทดลองใช้ในการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังตั้งแต่ ปลายปี 2001 ต่อมามีการผลิตและใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษา

ปัจจุบันทางสถาบันฯ ใช้เทคโนโลยีทันสมัยจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ O-Arm เพื่อเข้ามาช่วยโฟกัสภาพเฉพาะจุด ทำให้การผ่าตัดสามารถมองเห็นแบบ 3 มิติ และทำงานร่วมกับเครื่องมอนิเตอร์ระบบประสาท IOM (Intraoperative Monitoring) ที่คอยทำหน้าที่เป็นตัวเฝ้าระวังขณะที่แพทย์ทำการผ่าตัด เพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบประสาท นับเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มความมั่นใจให้การรักษามีความปลอดภัยมากขึ้น

 

รู้ลึก รู้จริง เรื่องโรคกระดูกสันหลังทุกประเภท

เด่น     ด้วยการรักษาแบบองค์รวม โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งรักษาแบบผ่าตัดและรักษาแบบไม่ผ่าตัด

เน้น     การรักษาโดยเลือกเทคนิคที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะรายเป็นสิ่งสำคัญ

มาก    ด้วยประสบการณ์เชี่ยวชาญการรักษาโรคกระดูกสันหลังทุกรูปแบบ โดยทีมแพทย์สหสาขา

พร้อม  เป็นศูนย์กลางข้อมูล ให้คำปรึกษาแนวทางการรักษาโรคกระดูกสันหลังและคอที่ทันสมัยและเหมาะสม

 

 


สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เวลาทำการ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 7.00 - 20.00 .
ติดต่อสอบถาม โทร 1719
Email: info@bangkokhospital.com

สถานการณ์ของโรคกระดูกสันหลังในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ด้วยวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะวัยทำงานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ รวมถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ เราเลือกสรรวิธีที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ให้สมกับความมุ่งมั่นที่ว่า“Customized the Best Treatment of Individual Patient” พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม ซึ่งเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานตามหลักสากล เพื่อลดการผ่าตัดโดยไม่จำเป็น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ผู้ป่วยจะได้รับ

 

 

สถาบันกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ มีความพร้อมในการให้การรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง รวมถึงเนื้องอกของกระดูกสันหลังทุกชนิด ทุกขั้นระยะของโรค ตั้งแต่การวินิจฉัยไปจนการรักษาซึ่งจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างดีระหว่างทีมแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยประสาทศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็ง แพทย์รังสีรักษา และวิสัญญีแพทย์ เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

 

การรักษาแบบไม่ผ่าตัด

 

การรักษาแบบองค์รวม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทำงานร่วมกันเป็นทีม ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ส่งเอกซเรย์หรือสแกนเอ็มอาร์ไอเพื่อนำข้อมูลมาประมวลหาวิธีระงับความปวด (Pain Intervention) ซึ่งทำได้หลายวิธีตามขั้นตอนการรักษา เช่น ทานยาที่จำเพาะต่ออาการ นอนพัก การฉีดยาลดการอักเสบแบบตรงจุด ฯลฯ แต่ละขั้นตอนการรักษาขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหา แพทย์หาสาเหตุและรักษาอย่างเฉพาะเจาะจงจุด ช่วยให้คนไข้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดตามวิธีดั้งเดิม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

การรักษาด้วยการผ่าตัด

 

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง MIS SPINE แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว ช่วยลดการทำลายกล้ามเนื้อของผู้ป่วย ทำให้เสียเลือดน้อย มีอัตราการติดเชื้อต่ำ คนไข้ใช้เวลาพักฟื้นน้อยลง สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเร็วขึ้น ไม่ทำลายโครงสร้างกระดูกสันหลังปกติ เน้นเรื่องการรักษาความเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด อ่านรายละเอียด MIS SPINE แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว

 

 • การผ่าตัดหมอนรองกระดูกต้นคอเคลื่อนทับเส้นประสาท

 • การผ่าตัดขยายช่องทางเส้นประสาทระดับเอวแบบลามิเน็กโตมี่

 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนเอวบริเวณหมอนรองกระดูก ผ่านผิวหนังด้านหลัง(PLIF)

 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนเอวบริเวณหมอนรองกระดูก ผ่านผิวหนังด้านข้าง (Open-TLIF)

 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนเอวบริเวณหมอนรองกระดูก ผ่านทางผิวหนังด้านข้างแบบแผลเล็ก(MIS-TLIF)

 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลังส่วนเอวบริเวณหมอนรองกระดูก ผ่านทางด้านข้างค่อนมาทางหน้า (OLIF)

 • การผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเอวจากด้านหน้า โดยไม่ผ่านกล้ามเนื้อ (ALIF)
  เทคนิคการผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกทางด้านหน้า โดยไม่ทำลายกล้ามเนื้อหลัง (Anterior Lumbar Interbody Fusion : ALIF)
  สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม ความผิดปกติของกระดูกสันหลังและเนื้องอกกระดูกสันหลัง

 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดด้วยเทคนิค DLIF (ดี-ลิฟท์)
  เทคนิคการผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกแบบแผลเล็กข้างลำตัว (Direct Lateral Interbody Fusion : DLIF)
  เป็นเทคนิคใหม่ที่รักษาอาการโรคปวดหลัง ปวดขาจากกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังคด
  มีจุดเด่นคือ ไม่เลาะทำลายกล้ามเนื้อหลัง เสียเลือดน้อย แผลเล็ก คนไข้ฟื้นตัวเร็ว

 • การรักษาโพรงสันหลังตีบแคบผ่านกล้องกล้องเอ็นโดสโคป

 • การผ่าตัดเชื่อมกระดูกสันหลัง

 

หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อโรคช่องไขสันหลังตีบแคบ เพราะส่วนใหญ่โรคนี้มักพบในผู้สูงวัย เนื่องจากความเสื่อมของหมอนรองกระดูกสันหลังและข้อกระดูกสันหลัง ส่งผลให้เกิดอาการปวดร้าวลงขา ชา และอ่อนแรง รบกวนการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน หรือในบางครั้งไม่มีอาการปรากฏ รู้ตัวอีกทีก็อาจต้องเข้ารับการผ่าตัด ดังนั้นการใส่ใจและรู้เท่าทันโรคช่องไขสันหลังตีบแคบจะช่วยให้รักษาได้ถูกต้องทันท่วงที

อาการปวดคอ ปวดหลัง มักพบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับคนวัยทำงาน ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน ๆ หรือนั่งผิดท่า หลายคนเข้าใจว่าเป็นอาการของออฟฟิศซินโดรม จึงละเลยคิดว่าสามารถหายได้เอง แต่กลับกลายเป็นอาการ “ปวดคอเรื้อรัง” หรือ “ปวดหลังเรื้อรัง” จนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งการรักษาแบบ Pain Intervention อาจเปลี่ยนให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด

            เพราะอาการปวดหลังปวดสะโพกร้าวลงขาอาจไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทเสมอไป อาจเป็นอาการผิดปกติของข้อเชิงกรานบริเวณสะโพก ซึ่งหากไม่วินิจฉัยให้ถ่องแท้และรักษาผิดทางอาจนำไปสู่อาการเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต หรืออาจผ่าตัดแล้วไม่หายปวดได้ ดังนั้นการค้นหาจุดปวดที่ถูกต้องโดยแพทย์เฉพาะทางและทำการรักษาให้ถูกโรคถูกทางคือสิ่งที่จะช่วยให้การเคลื่อนไหวและคุณภาพชีวิตกลับมาดีอีกครั้ง

ปัญหาเรื่องหลังมักเป็นปัญหาเรื้อรัง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทและผู้ที่โพรงประสาทตีบแคบทับเส้นประสาทจากความเสื่อมที่มักพบในผู้สูงอายุ โดยมักจะมีอาการปวดหลังรบกวนชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องและใช้การรักษาประคับประคองอาการไปเรื่อย ๆ อาจไม่หายขาดและรบกวนการใช้ชีวิต การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Endoscope หรือ Endoscopic Discectomy จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการผ่าตัดแบบแผลเล็ก MIS หรือ (Minimally Invasive Spine Surgery) ที่ช่วยรักษาอาการปวดหลังผ่าตัดอย่างได้ผล

         ปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวยังคงพบได้บ่อยจากพฤติกรรมการยกของหนักหรือการก้มผิดท่าจนเกิดอาการปวดเอวเฉียบพลันและร้าวลงขา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปวดและมีปัญหาการเคลื่อนไหวแบบเรื้อรัง การผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่านกล้องและท่อโลหะ (Microendoscopic Discectomy) คืออีกหนึ่งทางเลือกของการผ่าตัดรักษาที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเจ็บปวดเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

         หากมีอาการปวดหลังเพียงไม่นานแล้วหายได้จากการดูแลรักษาตัวเองด้วยวิธีการต่าง ๆ ก็คงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่ถ้ามีอาการปวดหลังเรื้อรังติดต่อกันเป็นเวลานานและรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการเป็นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทและโพรงประสาทตีบแคบทับเส้นประสาท การผ่าตัดผ่านกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic) คือคำตอบที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลังกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ หมดปัญหาความเจ็บปวดที่รบกวนการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

         เพราะร่างกายคนเราต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง หรือนอน โดยปกติการเคลื่อนไหวของร่างกายมีอยู่ 3 ส่วนหลัก คือ สมองและประสาท กระดูกและข้อ และกระดูกสันหลัง ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้จะทำงานประสานกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ แต่ถ้าเกิดโรคหรือได้รับอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็อาจทำให้ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ นั่นคือสัญญาณฉุกเฉินของร่างกาย ซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีอาจส่งผลเสียต่อชีวิตในระยะยาว อีกทั้งความเสื่อมของร่างกายที่เกิดขึ้นได้ก่อนกำหนด

         เพราะกระดูกสันหลังต้องการความแข็งแรง ดังนั้นหากมีปัญหากระดูกสันหลังมักเรื้อรังและส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต การรักษาโรคกระดูกสันหลังที่มีประสิทธิภาพกับแพทย์เฉพาะทางและโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการแก้ปัญหากระดูกสันหลังไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำและแก้ปัญหากระดูกสันหลังที่เคยรักษาไปแล้วแต่ยังไม่หายขาดเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อาการปวดหลังเหมือนอาการปวดเมื่อยธรรมดานั้นอาจมีสาเหตุมาจากโรคกระดูกสันหลังก็เป็นได้

การผ่าตัดเป็นเรื่องที่หลายคนมักกลัวและกังวลใจ โดยเฉพาะความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด การต้องผ่าตัดซ้ำเพื่อแก้ไข รวมถึงผลข้างเคียงหลังผ่าตัด

การรักษาด้วยการผ่าตัดที่เป็นมาตรฐานสูงสุด “Gold Standard” สำหรับผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท

วิธีการรักษาที่ใช้การประมวลคำวินิจฉัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อสืบหาสาเหตุและระบุแหล่งกำเนิดของอาการปวดเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

การผ่าตัดแผลเล็ก ทำให้เสียเลือดน้อย มีอัตราการติดเชื้อต่ำ ทำให้คนไข้ใช้เวลาพักฟื้นน้อยลง สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเร็วขึ้น

ด้วยวิถีชีวิตของคนโดยเฉพาะวัยทำงานที่จะต้องนั่ง หน้าคอมพิวเตอร์ และอาการเจ็บป่วยด้วยโรคปวดหลังเรื้อรัง ความผิดปกติโดยกำเนิด ซึ่งโรคเหล่านี้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไม่มีความสุข

“โรคกระดูดคดในผู้สูงอาย” เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบนอกจากโรคกระดูกพรุนซึ่งมีสาเหตุเดียวกันคือความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะหมอนรองกระดูกของผู้สูงอายุโก่งผิดรูปทำให้เดินหลังแอ่นเดินเอียง

ปัจจุบันจึงมีการเอกซเรย์แบบเต็มตัวด้วยเครื่อง Biplane Imagine (EOS) ซึ่งให้ภาพเอกซเรย์กระดูกตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแบบองค์รวม หรือ Global Balance

โรงพยาบาลกรุงเทพ เผยสถานการณ์ของโรคกระดูกและข้อ รวมไปถึงกระดูกสันหลังในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มสูงขึ้น แนะควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อหาแนวทางวินิจฉัยโรคได้อย่างตรงจุด ด้วยเครื่องเอกซเรย์ 3 มิติแบบเต็มตัว Biplane Imaging (EOS)

โรคนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาทางสรีระที่หลายคนวิตกกังวล เพราะส่งผลถึงบุคลิกภาพที่ อาจทำให้ใครหลายคนดูสง่างามน้อยลงจนพลาดโอกาสที่จะทำงานในบางอาชีพได้

กระดูกสันหลังเสื่อมสภาพเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ แต่ถ้าเมื่อใดมีอาการเสื่อมมากจนเจ็บปวดทนไม่ไหว มีการทำลายเส้นประสาท เช่น กล้ามเนื้อลีบหรืออ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การควบคุมการขับถ่ายสูญเสียไป

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบ ALIF มีข้อดี คือ ไม่จำเป็นต้องมีเหล็กเสริมทางด้านหลังในกรณีหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เสริมหมอนรองกระดูกทางด้านหน้าในปัจจุบันมีสกรูอยู่ในตัว จึงสามารถยึดติดกับกระดูกสันหลังได้

 

ผู้หญิงส่วนใหญ่อาจมีคำถามว่าอาการปวดหลัง เกี่ยวอะไรกับความผิดปกติในช่องท้อง วันนี้ นายแพทย์ สุปรีชา กาพิยะ ประสาทศัลยแพทย์และศัลยกรรมกระดูกสันหลัง แห่งสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ จะมาไขข้อข้องใจให้รู้กัน

ครั้งนี้สาวสวย เวิร์คกิ้งวูแมน ที่รู้สึกไม่มั่นใจกับอาการปวดหลังจากการทำงาน เธอจึงมีโอกาสได้ปรึกษากับ พญ. สุชีลา จิตสาโรจิตโต แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อไขข้อข้องใจกับอาการปวดหลังของเธอ

ปวดหลังเรื้อรัง เป็นปัญหาสุขภาพที่มักพบบ่อยในคนวัยทำงาน พบการรักษาอาการปวดหลังเรื้อรังเต็มรูปแบบกับสถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ รพ.กรุงเทพ

หมอนรองกระดูก จะเริ่มเสื่อมตั้งแต่อายุประมาณ 25 ปี และเสื่อมมากขึ้นตามอายุ นอกจากนี้น้ำหนักตัวที่มาก การทำงานที่ต้องรับแรงกระแทก ก้มๆ เงยๆ ยกของหนัก และผู้ที่สูบบุหรี่จัดก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นอย่างมาก

 

หมอนรองกระดูกทับเส้น ประสาท เป็นโรคของความเสื่อมอย่างหนึ่ง ปกติแล้วหมอนรองกระดูกสันหลังมีลักษณะคล้าย “โช๊คอัพ” อยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง มีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น รองรับแรงกระแทกที่เกิดจากการใช้งานกระดูกสันหลัง ในเวลาที่เคลื่อนไหว

อ่านบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคกระดูกเสื่อม ประสบการณ์การรักษาด้วยเทคโนโลยีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ O-arm ทำให้การผ่าตัดสามารถมองเห็นแบบ 3 มิติ ได้อย่างไร้ที่ตื

ใครจะคิดว่า อาการนอนไม่หลับ หรือนอนตะแคงแล้วหลับไม่สนิท อาจเกิดจาก “โรคกระดูกคอเสื่อม” เพราะคนไทยที่อายุเลย 45 ปีไปแล้วจะเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมเกือบทุกคน จึงอาจจะนิยามโรคนี้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็น “โรคประจำสังขาร” ก็ได้

การผ่าตัดกระดูกสันหลังผิดรูป เพื่อจัดแนวกระดูกสันหลังใหม่แพทย์จำเป็นต้องผ่าตัดในกระดูกมากกว่าหนึ่งระดับ และต้องใช้ความระมัดระวังสูงเนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อระบบประสาทขณะผ่าตัดได้ ด้วยเหตุนี้แพทย์จึงต้องมีประสบการณ์ และความชำนาญสูง

นอกจากลักษณะและโครงสร้างกระดูกที่ถูกกำหนดโดยพันธุกรรม รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหากับกระดูกสันหลังจนเกิดความเจ็บปวด

คำถาม คำตอบ ที่พบบ่อยก่อนรับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

คำถาม คำตอบ ที่พบบ่อยหลังรับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

หลายคนคงเคยทรมานกับอาการปวดหลังร้าวลงขา ไปถึงน่องหรือหลังเท้าข้างใดข้างหนึ่ง บางคนเจ็บข้อพับเข่าด้านหลัง ปวดน่อง นิ้วเท้าชาหลังเล่นกีฬาแล้วเข้าใจผิดคิดว่ากล้ามเนื้ออักเสบ แต่เมื่อตรวจอย่างละเอียดด้วย MRI แล้วพบว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท แพทย์จะแนะนำให้ทานยา ทำกายภาพ หรือลดอาการปวดโดยไม่ผ่าตัด “อินเตอร์เวนชั่น”

เวลาหันศีรษะแล้วมีเสียงดังกร๊อบบริเวณคอ หรือมีอาการปวดคอ คอเกร็ง โดยจะปวดมากยิ่งขึ้น เมื่อขยับคอเคลื่อนไหวไปมา 

อาการปวดหลัง และ อาการปวดร้าวลงขา เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยทั่วไป นับว่ายังโชคดีที่กว่าร้อยละ 70 ของอาการปวดหลังในบุคคลทั่วไป

โรคกระดูกทับเส้น สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยอาการปวดหลัง ปวดขา และเดินได้ในระยะสั้นลงเรื่อยๆ ตามอาการที่เพิ่มมากขึ้น

ปวดหลังเรื้อรัง สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ ให้ความสำคัญในการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดแล้ว

เคยไหม? ปวดหนึบๆ บริเวณหลังและคอ จนทำให้พาลหงุดหงิดไปทั้งวัน อาการเช่นนี้เกิดขึ้นได้กับคนหนุ่มสาวไปจนถึงผู้สูงอายุ

กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท อาการที่ฟังแล้วชวนตกใจสำหรับทุกๆคน แต่จริงๆ แล้วสามารถรับมือได้ไม่ยาก

 

 

สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพเผย 5 ปีแห่งความสำเร็จของการเลือกใช้เทคนิคผ่าตัดแผลเล็กสำหรับรักษา

DLIF (ดี-ลิฟท์) หมายถึง การผ่าตัดเสริมหมอนรองกระดูกแบบแผลเล็กข้างลำตัว รักษาอาการโรคปวดหลัง กระดูกสันหลังคด มีจุดเด่นคือ ไม่เลาะทำลายกล้ามเนื้อหลัง เสียเลือดน้อย

โรงพยาบาลกรุงเทพ เผยสถานการณ์ของโรคกระดูกและข้อ รวมไปถึงกระดูกสันหลังในประเทศไทย มีแนวโน้มที่จำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มสูงขึ้น

E-Newsletter August - September 2018

Wednesday, August 15 , 2018 | Viewer: 4343

E-Newsletter August - September 2018