ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ

 

อาการป่วยจากโรคบางโรค ทำให้เกิดความบกพร่อง ความพิการทางร่างกาย และยังส่งผลให้มีปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น ทำให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการปวดในแต่ละคนยังทำให้ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ตามปกติ

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมให้บริการการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักกายบำบัด นักกิจกรรม บำบัด นักแก้ไขการพูด บริการด้านการรักษาและโปรแกรมดังนี้:

 • โปรแกรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท บริการด้านการฟื้นฟู ปัญหาทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต

 • กายภาพบำบัดโรคปอด ระบบทางเดินหายใจและทรวงอก

 • โปรแกรมบำบัดผู้ใหญ่และเด็ก

 • โปรแกรมบำบัดรักษาด้วยการฝังเข็ม และการระงับความปวด

 • เวชศาสตร์การกีฬา

 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

 • โปรแกรมบำบัดด้วย ธาราบำบัด การออกกำลังกายในน้ำสำหรับปัญหาโรคข้อ กล้ามเนื้อ ระบบประสาท

 • หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ

 • โปรแกรมการดูแลต่อเนื่องหลังจากผู้ป่วยกลับบ้าน

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ ให้การฟื้นฟูบำบัดด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพที่ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การบำบัด บรรเทาความรุนแรงของโรคและกลุ่มอาการให้ผู้ป่วย

 • การบำบัดด้วยการดึงหลัง ดึงคอ ด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้า

 • การบำบัดด้วยความร้อนประเภทต่างๆ เช่น การวางแผ่นประคบ การอบร้อนมือด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Short wave diathermy) เครื่องลดปวดด้วยเลเซอร์

 • การฟื้นฟูอาการปวดคอ ปวดหลัง

 • การบำบัดด้วยธาราบำบัด

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจ และหลอดเลือด

 • กิจกรรมบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการ Stroke

 • กิจกรรมบำบัดในเด็ก

 • การนวดเพื่อรักษา เป็นการนวดเพื่อลดจุดกดเจ็บของร่างกาย

 • กิจกรรมบำบัด ฝึกการทำงานของมือ นิ้วมือ ไหล่ การทำเครื่องพยุงข้อมือ การฝึกกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

 • แก้ไขความผิดปกติการพูด การกลืน

 • กายภาพบำบัดด้านการฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาด้วยเครื่องกายอุปกรณ์เสริมช่วยการเดิน Parapodium เครื่องออกกำลังกายขาและแขนแบบ Passive และ Active

 

บทความศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูกรุงเทพ
ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)
โทร. 1719
Email: info@bangkokhospital.com

 

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูระบบประสาท

ปวดกล้ามเนื้อ

Wednesday, April 20 , 2016 | Viewer: 13339

กล้ามเนื้อลายเป็นอวัยวะที่หนักถึง 40 % ของน้ำหนักตัว และมีถึง 696 มัด ซึ่งต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงพบว่า ประชากรโดยทั่วไป 

ประมาณ 30 % ขึ้นไปมีอาการปวดที่มีสาเหตุจากกล้ามเนื้อ เป็นอาการปวดที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ในการทำงานทำกิจกรรมต่าง ๆ

 

ธาราบำบัด

Saturday, April 23 , 2016 | Viewer: 5198

“ธาราบำบัด” หรือ “Aquatherapy” เป็นการรักษาโดยใช้คุณสมบัติของน้ำ ความหนาแน่นของน้ำช่วยพยุงร่างกายทำให้ไม่ต้องรับน้ำหนักมากเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและง่ายขึ้น ธาราบำบัดถูกใช้ในผู้ป่วยโรคต่างๆ

การยืดกล้ามเนื้อ

Tuesday, May 3 , 2016 | Viewer: 9406

หลักการยืดกล้ามเนื้อจะกระทำจนกล้ามเนื้อมัดที่ถูกบริหารเริ่มมีการตึงตัว คนที่มีโรคหัวใจต้องมีการอบอุ่นร่างกายนานกว่าคนทั่วไป แนะนำให้ใช้เวลา 10-15 นาที

การฝึกเดิน

Tuesday, May 3 , 2016 | Viewer: 19183

ฝึกเดิน (Processes to Ambulation Training) การฝึกคนไข้ให้เคลื่อนย้ายตัวเอง สามารถใช้ชีวิตประจำวันและกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งเป็นเป้าหมายคาดหวังของผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงเป็นอัมพาตครึ่งซีกหรืออ่อนแรงของขาทั้ง 2 ข้าง อัมพาตครึ่งท่อน ผู้ป่วยกระดูกหักจากอุบัติเหตุ

กล้ามเนื้อสันหลังและหน้าท้องมีส่วนสำคัญสำหรับวงสวิงกอล์ฟในแง่ของพลังการตีลูก รวมทั้งการป้องกันและรักษาโรคปวดหลังในนักกอล์ฟได้ด้วย

การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา อาจมีได้ตั้งแต่การหกล้มแล้วเกิดฟกช้ำของร่างกายส่วนต่างๆ ข้อเท้าแพลง กล้ามเนื้อฉีกขาด หรือปะทะกันจนเอ็นยึดหรือฉีกขาด หรือ ข้อเข่าบวมมีเลือดออก เป็นต้น 

ข้อเข่าทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น ยืน เดิน วิ่ง กระโดด โดยจะรับน้ำหนักของร่างกายทั้งหมด รวมทั้งรับแรงกดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อรอบๆ เข่าตลอดเวลา

ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับ บางคนอาจจะชอบเพราะอากาศดีเย็นสบาย แต่บางคนยิ่งอยู่ในที่ที่มีอากาศเย็นอาจจะยิ่งรู้สึกทรมานและเจ็บปวด ซึ่งผมหมายถึงอาการเจ็บปวดที่ข้อต่อนะครับ

Balance Master เครื่องมือสำหรับตรวจประเมินผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว

โปรแกรมประเมินความบกพร่องทางระบบประสาท Vienna Test