BangkokHospital BangkokHospital
BangkokHospital

Centers and Clinics /

กระดูก และข้อ

“ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม @รพ.กรุงเทพ
เจ็บน้อย... ฟื้นไว... เดินได้ใน 24 ชม.* ” 

“กระดูก” คนเรามักเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมถึงการมีพฤติกรรมแบบผิดๆ เป็นตัวช่วยเร่งให้ กระดูกเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นไปอีกและยังมีอุบัติเหตุที่อาจทำให้กระดูกได้รับบาดเจ็บและเกิดความผิดปกติที่ซับซ้อน การได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็วและทันท่วงทีเป็นหัวใจสำคัญ เพราะกระดูกเป็นอวัยวะที่ ปกป้องอวัยวะภายในและค้ำจุนโครงสร้างของร่างกายรวมทั้งการเคลื่อนไหว โรงพยาบาลกรุงเทพ จึงมี ศูนย์รักษากระดูกหัก, ศูนย์กระดูกและข้อ, ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ, สถาบันเวชศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกายกรุงเทพ, คลินิกเท้าผิดรูปในเด็กและคลินิกโรคข้อและรูมาดิสชั่น ที่รวมทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ มากประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง เช่น ด้านการรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหัก หลายตำแหน่งพร้อมๆ กัน ด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลัง ด้านการผ่าตัดส่องกล้องข้อต่างๆ ฯลฯ นอกจากทีมแพทย์ที่เพียบพร้อมแล้วยังมีเครื่องและอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยในการวินิจฉัยการผ่าตัด ได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด
* ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

 

 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital