Centers&Clinics

See a complete listing of available centers and clinics at Bangkok Hospital.

 • Bangkokhospital : emergency-referral

  ฉุกเฉิน และการส่งต่อผู้ป่วย

  เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน การเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ป้องกัน และลดความสูญเสียได้ โดยเฉพาะทีมแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลจะต้องมีความรู้และความชำนาญ รวมทั้งใช้เทคโนโลยี

 • Bangkokhospital : brain

  สมอง และระบบประสาท

  ไม่น่าเชื่อว่าสมองเล็กๆ ของคนเราจะมีเซลล์มากถึง 10-12 พันล้านตัว ซึ่งแต่ละตัวมีเส้นใย ในการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าเคมีถึงกัน การที่เราสามารถจดจำเรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ได้ก็เพราะว่าเกิดจากการเชื่อมต่อของกระแสไฟฟ้าแต่เมื่อไหร่ที่สมองทำงานบกพร่อง

 • Bangkokhospital : bone

  กระดูก และข้อ

  “กระดูก” คนเรามักเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมถึงการมีพฤติกรรมแบบผิดๆ เป็นตัวช่วยเร่งให้ กระดูกเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นไปอีกและยังมีอุบัติเหตุที่อาจทำให้กระดูกได้รับบาดเจ็บและเกิดความผิดปกติที่ซับซ้อน การได้รับการวินิจฉัยที่รวดเร็วและทันท่วงทีเป็นหัวใจสำคัญ

 • Bangkokhospital : dental

  ทันตกรรม

  การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดี' ด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบมืออาชีพ พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านระบบการควบคุม ตรวจสอบที่ได้มาตรฐานในระดับสูง

 • Bangkokhospital : gi

  ระบบทางเดินอาหาร และตับ

  ระบบทางเดินอาหาร ในร่างกายของคนเราประกอบด้วย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอวัยวะภายในที่สำคัญ เพราะเป็นจุดที่เรารับประทานอาหารและสารอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังให้กับร่างกาย

 • Bangkokhospital : chest

  ปอด และระบบทางเดินหายใจ

  อวัยวะที่อยู่ในทรวงอกไม่ใช่มีแค่หัวใจเท่านั้น แต่ยังมีปอด หลอดอาหาร หลอดลม และเส้นเลือด แดงใหญ่ที่สำคัญมากมาย หากเราเกิดเจ็บแน่นหน้าอกขึ้นมาแน่นอนว่าอาการดังกล่าว ย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละโรค เช่น เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย ไอแห้ง เป็นอาการของโรคปอด ซึ่งโรคปอดเองก็ยังจำแนกอาการต่อไปได้อีกหลายโรค

 • Bangkokhospital : eye-ent

  ตา หู คอ จมูก

  อวัยวะทุกอวัยวะของมนุษย์มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะ “ดวงตา” ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน คำว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจก็ยังถูกต้องเสมอ

 • Bangkokhospital : mother-child

  แม่ และเด็ก

  การที่ลูกน้อยจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีตามวัยนั้นขึ้นอยู่กับคุณแม่และ ครอบครัว ดังนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพจึงจัดตั้ง ศูนย์กุมารเวช, ศูนย์สุขภาพสตรี, ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก, คลินิกเท้าผิดรูปในเด็ก และคลินิกพัฒนาการเด็ก เพื่อบริการและให้ความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กแบบองค์รวมตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ที่สำคัญ

 • Bangkokhospital : good-health

  การส่งเสริม และดูแลสุขภาพ

  การมีสุขภาพดีมีคุณภาพย่อมรวมถึงความงามทั่วเรือนร่างทั้งจากภายในและภายนอก เพราะบ่งบอกถึงการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม อันดับแรก คือการตรวจสุขภาพประจำปี

 • Bangkokhospital : surgery

  ศัลยกรรมทั่วไป และผ่าตัด

  หากเอ่ยถึงการผ่าตัดรักษาโรค หลายคนคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นัก เพราะการผ่าตัดทางการแพทย์ เป็นการใช้เครื่องมือแพทย์ผ่าตัดเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยเพื่อรักษาโรคหรือรักษาความผิดปกติ เช่น การรักษาโรคร้าย การเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งแพทย์จะต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

 • Bangkokhospital : geriatric-rehab

  การดูแลผู้สูงอายุ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู

  เมื่อย่างเข้าสู่ “วัยผู้สูงอายุ” ทุกคนมีความจำเป็นต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิม ซึ่งไม่ใช่แค่ ตัวผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ลูกหลานต้องเอาใจใส่ดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน เพราะ เป็นวัยที่มีความเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยารวมไปถึงระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ที่เสื่อม ลงไปตามอายุ

 • Bangkokhospital
 • Bangkokhospital

Special Medical Services

Special medical services & treatment & technology offere by BHQ

EMERGENCY SERVICES

AWARDS & ACCREDITATIONS

Special medical services & treatment & technology offere by BHQ

PATIENT’S STORY

ผู้หญิงที่เคยมีลูกไม่เสี่ยงเป็นเนื้องอก จริงหรือ

ผู้หญิงที่เคยมีลูกไม่เสี่ยงเป็นเนื้องอก จริงหรือ

ตัดสินใจเลือกรักษาโดยผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) เพราะอยากกลับมาทำงานเร็วและเจ็บตัวน้อย
อ่านต่อ Published on: 16 เม.ย. 2561
ประสบการณ์จริงจากคนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

ประสบการณ์จริงจากคนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

เทคนิกผ่าตัดเเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแนวใหม่ ไม่ตัดกล้ามเนื้อ ซ่อนแผลผ่าตัด แผลเล็ก ลดแผลเป็น เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว

อ่านต่อ Published on: 04 มิ.ย. 2560
ประสบการณ์จริงของผู้เข้ารับการทำเลสิก ReLEx Smile และ Femto

ประสบการณ์จริงของผู้เข้ารับการทำเลสิก ReLEx Smile และ Femto

ประสบการณ์จริงของผู้เข้ารับการทำเลสิก แบบ ReLEx Smile เทคโนโลยีไร้ใบมีด แผลเล็ก และ Vmax Femto

อ่านต่อ Published on: 22 ส.ค. 2560
ผู้หญิงที่เคยมีลูกไม่เสี่ยงเป็นเนื้องอก จริงหรือ

ผู้หญิงที่เคยมีลูกไม่เสี่ยงเป็นเนื้องอก จริงหรือ

ตัดสินใจเลือกรักษาโดยผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) เพราะอยากกลับมาทำงานเร็วและเจ็บตัวน้อย

อ่านต่อ