BANGKOK HOSPITAL STORY

โรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้ให้บริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ด้วยความภาคภูมิใจมากว่า 40 ปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจทั้งจากคนไทย และชาวต่างชาติเลือกใช้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยดีตลอดมา จวบจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Joint Commission International (JCI) องค์กรกำกับมาตรฐานด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ศูนย์กลางเครือข่ายการแพทย์ของเราที่สำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลวัฒโนสถ ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างพร้อมสรรพ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้ป่วยที่มอบความไว้วางใจให้กับเรา

นอกจากคณะแพทย์ของเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้ป่วย เรายังมีทีมล่ามที่มีความเชี่ยวชาญภาษากว่า 26 ภาษา เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีอุปสรรคด้านการสื่อสารใดๆ เกิดขึ้นระหว่างการรักษาพยาบาล

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสะดวกสบาย เพียบพร้อมไปด้วยห้องพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกระดับห้าดาว นอกจากนี้เรายังพร้อมให้บริการรถลิมูซีนรับส่งผู้ป่วยถึงสนามบิน รวมทั้งบริการต่อวีซ่าที่โรงพยาบาลอีกด้วย

เรามีความปรารถนาที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดและเป็นกันเองให้แก่ผู้ป่วย และผู้รับบริการทุกท่าน คณะแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญของเราต่างได้รับการฝึกฝน และเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถจากสถาบันฝึกอบรมทางการแพทย์ระดับโลก บุคลากรจำนวนมากจบการศึกษาและผ่านหลักสูตรแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และยุโรป

โรงพยาบาลกรุงเทพ มีความมุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาพยาบาล และการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยประสบการณ์การให้บริการและการรักษาพยาบาลแบบเหนือระดับ

Vision / Mission

ปรัชญา

ณ สถานที่แห่งนี้คือสถานที่ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และคุณธรรมมาบรรจบกัน

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศ ที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลเพื่อความไว้วางใจ และพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย การบริหารธุรกิจที่มีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถยึดมั่นเชิดชูมาตรฐาน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององค์กร

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลระดับสูง เพื่อความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร

นโยบายความปลอดภัย

โรงพยาบาลกรุงเทพ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

Management Team

พญ. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1
Bangkokhospital Management Team

พญ. ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
- ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1

CSR Campaign

มูลนิธิเวชดุสิตฯ Vejdusit Foundation

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสรา ชนครินทร์ มูลนิธิเวชดุสิตฯได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ 1984 โดยในปี ค.ศ. 1997 กระทรวงการคลัง มีการประกาศฉบับที่ 80 ให้มูลนิธิฯ เป็นองค์กรหรือสาธารณกุศลลำดับที่ 326 มีผลให้ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินให้มูลนิธิเวชดุสิตฯ สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักภาษีได้ และในวันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1999 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับมูลนิธิเวชดุสิตฯไว้ในพระอุปถัมภ์ นับเป็นพระกรุณาต่อมูลนิธิฯ อย่างใหญ่หลวง Insert Video รู้จัก"มูลนิธิเวชดุสิตฯ" โดย นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานมูลนิธิเวชดุสิตฯ https://youtu.be/QNDN0WZmqI4 ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ช่วยสังคมไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การช่วยเหลือในด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ แด่โรงพยาบาลรัฐบาล สนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ และการมอบวัคซีนนอกบัญชี อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งของซึ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ผู้ด้อยโอกาส สำนักงานมูลนิธิเวชดุสิตฯ อาคาร E ชั้น 7 โรงพยาบาลกรุงเทพ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310 แฟกซ์ 02-310-3255 e-mail : vejdusit@bgh.co.th website : www.vejdusit.org

ติดต่อเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพ

ที่อยู่ :
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทร :
(+66) 2310-3000 1719 (local mobile calls only)
โทรสาร :
(+66) 2318-1546 (+66) 2310-3327
อีเมล :
info@bangkokhospital.com
Google Maps :
ดูแผนที่
GPS :
13.748629,100.583202
 • 1เส้นทาง : ถ.เพชรบุรี ซอย 47
 • 2เส้นทาง : ทางคู่ขนาน เอกมัย - รามอินทรา
 • 3เส้นทาง : พระรามเก้า ซอย 26
 • 4เส้นทาง : ถ.เพชรอุทัย (เลี้ยวเข้า ถ.กำแพงเพชร7)
 • 5เส้นทาง : ถ.เพชรพระราม (เลี้ยวเข้า ถ.กำแพงเพชร7)
 • BTS พร้อมพงษ์
 • MRT เพชรบุรี
 • บริการรถรับ-ส่ง

แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ


เรียนทุกท่าน โรงพยาบาลกรุงเทพมีความยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆจาก ผู้ป่วยและลูกค้าทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจโรงพยาบาลกรุงเทพ ในการดูแลสุขภาพของท่าน

หากท่านมีข้อแนะนำ ติ-ชม ประการใดเกี่ยวกับการให้บริการ ความปลอดภัย รวมถึงจริยธรรมในการให้บริการ กรุณาใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้ เพื่อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นของท่าน ทีมงานฝ่ายบริหารคุณภาพของเราจะนำคำแนะนำของท่าน มาแก้ไขปรับปรุงบริการของโรงพยาบาล ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพ

Job Opportunities

Job Opportunities

Job opportunities at BDMS

Bangkok Hospital ranks as the top medical care organization in the Kingdom and is accepted internationally as one of the most progressive health care institutions. Our gracious and warm Thai hospitality compliments our endeavors to provide the greater level of comfort and value to our patient’s experience. To continue our reputation for excellence, we are committed to recruiting and retaining the most experienced and care-oriented professionals in the industry. We offer generous benefits, including training and development, and provide our employees the privilege of advancements throughout our network hospitals. We welcome you to learn more about the opportunities and take a step forward to a rewarding and challenging career path with Bangkok Hospital. We are an equal opportunity employer. For more information, please contact our Recruitment Center.


Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited (BDMS) is an operator of the Bangkok Hospital and a network of healthcare subsidiaries in Thailand and aboard. BDMS is at the forefront of the Thai healthcare revolution. We have now expanded our services to China Town, Khon Kaen, Chiang Mai, Phnom Penh and have opened positions as listed.

 • 1. Submit full resume to email: recruitment@bangkokhospital.com
 • 2. Apply in person at 4th Floor, E Building Recruitment Department Bangkok Hospital More information : 02-755-1733 , 02-755-1122

MEDICAL SERVICES

 1. • Bachelor Degree in Nursing Science with a completed license of registered nurse

  • Radiologic Technologist (Diagnosis / Nuclear Medicine / Radiotherapy)
  • Radiologic Technologist Assistant
  • Medical Technician
 2. • High school with a Practical Nurse Certificate
  • At least 1 year experience in position applied

 3. Job Description

  • Estimate price of operation by coordinate with the doctors and relevant persons
  • Notify and explain estimated price to patients and patient’s relatives
  • Provide valuable information and financial supports to the patients
  • Coordinate with all concerned departments to support and follow up actual cost
  • Prepare and analyze price estimation data and report to improve accuracy and speed of price estimation

  Qualification

  • Bachelor Degree in Nursing Science with a completed license of registered nurse
  • At least 3 years experiences in nursing (In-Charge level)

 4. • Bachelor Degree in any field
  • At least 1 year experience in position applied

 5. • Bachelor Degree in Physical Therapy and possess a professional license of Physical Therapy
  • At least 1 year experience in specific field of Physical Therapy
  • At least 1 year comprehensive knowledge of Physical Therapy tools and equipment
  • Completed Electro-therapy and Therapeutic Modalities courses

 1. • Bachelor Degree in Occupational Therapy and possess a professional license of Occupational Therapy
  • At least 1 year experience in specific field of Occupational Therapy
  • At least 1 year comprehensive knowledge of Occupational Therapy tools and equipment

 2. • Bachelor Degree in Radiologic Technique or others related to Medical Science
  • At least 1 year experience in Radiation practice

 3. • Bachelor Degree in Pharmaceutical Science with a completed pharmacy license
  • At least 2 years experience in position applied

  • Clinical Pharmacist
  • Clinical Oncology Pharmacist
  • Pharmacist (OPD / IPD)
  • Pharmacist (IV / Chemo)

 4. • Bachelor Degree in any field
  • At least 1 year experience in position applied

 5. • Bachelor Degree in Nursing Science with a completed license of registered nurse
  • At least 3 years experience in management (In Charge)

 6. • Master degree of nutrition or dietetic
  • Good knowledge in nutrition therapy
  • Good skill in nutritional assessment and counseling
  • Good command of English 
  • Job description
  Nutrition assessment, give nutrition therapy and counseling to patients

  • Good command of English and Computer literacy

  Interested applicants can apply in person at Bangkok Hospital or submit your resume with full details of qualifications by email to recruitment@bangkokhospital.com

  Contact Person: HR (Recruitment) at Bangkok Hospital

  Tel. 02-755-1122, 02-755-1144

 1. Responsibilities :

  • Assist doctor during consultation, examinations as well as clinical procedures
  • Coordinate patients bookings and hospital admissions
  • Carry out basic nursing procedures
  • Handle patients enquiries and complaints
  • Assist in any ad-hoc assignment whenever necessary


  Requirements:

  • Bachelor Degree in Nursing Science with a completed license of registered nurse
  • At least 3 years of acute care RN experience as In Charge required
  • Strong clinical skills with a knowledge of complete assessment techniques
  • Excellent interpersonal and communication skills
  • Good working knowledge of regulatory; requirements/standards
  • Time management and priority and setting skills
  • Excellent in service oriented
  • Fluent English in both speaking and writing 


  Interested applicants are invited to apply by sending your resume / CV with your present and expected salary along with your recent photo to the email address below :

  Email: nunwadee.lo@bangkokhospital.com (K.Nunwadee) 

  Email: nattha.Me@bgh.co.th (K.Nattha)

  Line ID: 012222345

 2. Responsibilities:

  • Assist doctor during consultation, examinations as well as Clinical / IPD procedures
  • Coordinate patients bookings and hospital admissions
  • Carry out basic nursing procedures
  • Handle patients enquiries and complaints
  • Assist in any ad-hoc assignment whenever necessary

   

  Requirements:

  • Bachelor Degree in Nursing Science with a completed license of registered nurse
  • At least 3 years RN experience as In Charge required
  • Strong clinical skills with a knowledge of complete assessment techniques
  • Excellent interpersonal and communication skills
  • Good working knowledge of regulatory; requirements/standards
  • Time management and priority and setting skills
  • Excellent in service oriented
  • Fluent English in both speaking and writing


  Interested applicants are invited to apply by sending your resume / CV with your present and expected salary along with your recent photo to the email address below :

  Email: nunwadee.lo@bangkokhospital.com (K.Nunwadee) 

  Email: nattha.Me@bgh.co.th (K.Nattha)

  Line ID: 012222345