HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และครอบครัว


 
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ดูแลใส่ใจเรื่องหัวใจให้ข้าราชการไทยเบิกได้แบบไม่ต้องรอนานกับสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และคนในครอบครัว
 
 
ด้วยโปรแกรมตรวจความผิดปกติของหัวใจ หลอดเลือด และเนื้อเยื่อหัวใจ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (MRI 3 TESLA)
 
โดยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลเอกชน ตามสิทธิ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดในเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษาบางส่วน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกรมบัญชีกลางกับสถานพยาบาลเอกชน ตามโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในของสถานพยาบาลเอกชน 
 
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
 
ผู้มีสิทธิเบิกราชการ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ข้าราชการบำนาญ
บุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ บิดา มารดา คู่สมรส บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 
 
วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
Cardiac Imaging โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ 
โทร 02-755-1292 / 02-755-1294