HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 2310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

รายการชุดตรวจสุขภาพหัวใจ


 

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :
 

  1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ก่อนรับบริการ
  2. สามารถรับบริการได้ที่ รพ. หัวใจกรุงเทพ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 7.00 - 16.00 น.
  3. โปรดทำการนัดหมายก่อนรับบริการอย่างน้อย 1 วัน โทร.1719
  4. ราคานี้รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก
  5. แจ้งชื่อ โครงการฉลองครบรอบ 45 ปี รพ.กรุงเทพ เพื่อขอรับสิทธิอัตราค่าบริการดังกล่าว ณ เคาน์เตอร์ที่ให้บริการ
  6. แพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและโปรโมชั่นอื่น ๆ
  7. ราคานี้สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยและ Expat เท่านั้น
  8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ดูรายละเอียดรายการตรวจเพิ่มเติมของโครงการฉลองครบรอบ 45 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพ