HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 2310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

แพคเกจผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (AVR/MVR)

วันหมดอายุ: วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560

นอนโรงพยาบาล 7 คืน ราคา 720,000 บาท "ราคารวมหัวใจ 1 ลิ้น"

โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ เป็นโรคหนึ่งซึ่งพบได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิด วัยรุ่น วัยกลางคน หรือในผู้สูงอายุ โดยปกติหัวใจจะมีลิ้นหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่คอยปิดและเปิดให้เลือดผ่านเข้า ออกในแต่ละช่องหัวใจทั้งหมดจำนวน 4 ลิ้น ได้แก่ Aortic Valve ,Mitral Valve, Tricuspid Valve และ Pulmonic Valve ลิ้นทั้งสี่นี้จะทำงานประสานกันเพื่อให้หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่าง กายได้ หากลิ้นหัวใจมีความผิดปกติ ไม่ว่าจะเกิดการตีบ (Stenosis) หรือรั่ว (Regurgitation) จะทำให้การทำงานของหัวใจผิดปกติด้วย โดยไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ตามปกติ นอกจากนั้นยังอาจทำให้มีเลือดคั่งในปอด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยง่าย ถ้าเป็นมากขึ้น จะนอนราบศีรษะต่ำไม่ได้ เนื่องจากอาการแน่น และเหนื่อยหายใจลำบาก

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Valve Replacement)

เป็นหนทางสุดท้ายในการรักษาโรคลิ้นหัวใจผิดปกติ ในกรณีพยาธิสภาพของลิ้นหัวใจสูญเสียหรือเสื่อมสภาพไปมากแล้ว เช่น ฉีกขาดมาก หรือมีหินปูนเกาะ ทำให้ศัลยแพทย์ไม่สามารถผ่าตัดโดยการซ่อมแซมลิ้นหัวใจเดิมของผู้ป่วยได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตัดเอาลิ้นหัวใจเก่าออกไป และใส่ลิ้นหัวใจอันใหม่แก่ผู้ป่วยแทน

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้ เชี่ยวชาญ การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ และทีมแพทย์ศัลย์แพทย์หัวใจ ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดหัวใจจากสหรัฐอเมริกา ครบครันด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งพร้อมให้การดูแลท่านตลอด 24 ช.ม.

เพื่อแทนความห่วงใยจาก โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ขอเสนอ แพคเกจ ราคาพิเศษ สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ในอัตราเหมาจ่าย 720,000 บาท

เงื่อนไขการใช้บริการแพคเกจผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

อัตราค่าบริการเหมาจ่าย 720,000 บาท (พักใน CCU 2 คืน พักใน ward 5 คืน)

 1. ผู้ป่วยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
 2. ผู้ป่วยต้องไม่มีภาวะ Chronic Renal Failure ที่มี Cr. มากกว่า 2 mg/dl
 3. ผู้ป่วยต้องมีการบีบตัวของหัวใจอยู่ในเกณฑ์ดี มี EF มากกว่า 40% (ปกติ 75%)
 4. ผู้ป่วยต้องไม่มีภาวะ COPD ที่ใช้ Inhaler หรือมีประวัติใช้ Inhaler
 5. ผู้ ป่วยเบาหวานที่ใช้การรักษาด้วย insulin ต้องคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของโรคเบาหวานเพิ่มเติมจากแพคเกจ ซึ่งประกอบด้วยยาฉีด hemoglucose test หลังผ่าตัด, Lab for glucose testและค่าแพทย์ที่ปรึกษาโรคเบาหวาน
 6. ผู้ป่วยที่มีประวัติ Stroke ต้องไม่มีอาการของ stroke ภายใน 21 วันก่อนผ่าตัด
 7. ผู้ป่วยต้องไม่มีอาการฉุกเฉินทางโรคหัวใจ เช่น Acute MI, Heart Failure, Significant Arrhythmia
 8. ผู้ป่วยต้องไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน และต้องไม่เคยมีประวัติการผ่าตัดหัวใจมาก่อน
 9. ผู้ป่วยไม่มีความจำเป็นต้องใส่เครื่อง Intra-Aortic Balloon Pump (IABP)
 10. ผู้ป่วยต้องไม่มีภาวะติดเชื้อ
 11. ผู้ ป่วยต้องผ่านการวินิจฉัยจากทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารอนุมัติอยู่ในเกณฑ์ที่ ใช้แพคเกจได้เท่านั้น
 12. ใช้สิทธิ์ได้ในผู้ป่วยที่ชำระด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต หรือ Fax claim
 13. กรณี ที่ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ที่ทำให้ต้องเสียสิทธิ์ใช้อัตราเหมาจ่าย จะต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.หัวใจกรุงเทพแจ้งแก่ผู้ป่วย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่าผู้ป่วยจะต้องชำระเงินในอัตราปกติ

อัตราค่าบริการแพคเกจรวมถึง
 
 1. ลิ้นหัวใจ (mitral หรือ aortic) 1 ลิ้น
 2. ค่า ห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วยหลังผ่าตัด (CCU) 2 คืน ห้องพักผู้ป่วยหัวใจ 5 คืน (รวมค่าห้อง ค่าบริการพยาบาล อาหาร ) รวม 7 คืน หลังการผ่าตัด
 3. ค่าศัลยแพทย์ ค่าวิสัญญีแพทย์ ค่าแพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและนักกายภาพ

อัตราค่าบริการแพคเกจไม่รวมถึง
 
 1. อัตรานี้ไม่รวมการตรวจวินิจฉัยใดๆก่อนการผ่าตัด เช่น การตรวจฟันและการทำฟัน การตรวจด้วยคลื่นสะท้อนหัวใจ การสวนหัวใจ และอื่นๆ
 2. อัตรานี้ไม่รวมค่าห้องและค่าบริการพยาบาลก่อน และหลังการผ่าตัดเกินจำนวนวันที่กำหนดไว้ และไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
 3. อัตรานี้ไม่รวมค่าแพทย์กรณีที่ทำหัตถการเกินกว่า 4 ชั่วโมง 30 นาที โดยคิดค่าแพทย์เพิ่มชั่วโมงละ 15,000 บาท
 4. อัตรานี้ไม่รวมค่ายาและเวชภัณ์นำกลับบ้าน และค่าอุปกรณ์พิเศษที่อาจจำเป็น

หมายเหตุ:
 
 1. ราคาแพคเกจดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 2. สามารถใช้บริการได้ที่ รพ. หัวใจกรุงเทพ
 3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 Contact Center โทร. 1719 (24 ชม.)
 Email : info@bangkokhospital.com