HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 2310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ

แพคเกจเหมาจ่ายผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง แผลเล็ก

การผ่าตัดรักษาด้วยเทคโนโลยีการรักษาแบบแผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว
เพิ่มเติม

แพคเกจเหมาจ่ายผ่าตัดซ่อมและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

ด้วยประสบการณ์ของแพทย์เฉพาะทาง ไม่ต้องกังวลกับภาวะแทรกซ้อนจากการกินยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
เพิ่มเติม

เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางสำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และครอบครัว

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ดูแลใส่ใจเรื่องหัวใจให้ข้าราชการไทยเบิกได้แบบไม่ต้องรอนานกับสิทธิประโยชน์สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และคนในครอบครัว
 

เพิ่มเติม

Heart Check-up Package 2018

วันหมดอายุ: 31 ธันวาคม 2561

เพิ่มเติม

แพคเกจเบาใจ เหมาจ่าย ราคาเดียว โรคหัวใจ 2561

วันหมดอายุ: วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561

เพิ่มเติม