HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
02 310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 สื่อและข่าวสาร

ข่าวสาร

รพ.หัวใจกรุงเทพรณรงค์ดูแลหัวใจให้แข็งแรง

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และนายแพทย์ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เป็นประธานเปิด “งาน Saving Million Hearts 2014 ตอน ร่วมดูแลหัวใจคนไทยให้แข็งแรง” เพื่อเป็นการรณรงค์เนื่องในวันหัวใจโลก พร้อมกับส่งมอบเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ รัฐสภา ศูนย์ราชการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี วรารัตน์ อติแพทย์ รองเลขาธิการวุฒิสภา พันเอก อารยะ มิ่งภัทรพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และสุรชัย ไพศาลพรรณ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทางการแพทย์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมรับมอบ ณ รพ.หัวใจกรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้