HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 2310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 สื่อและข่าวสาร

ข่าวสาร

มูลนิธิเวชดุสิตฯ และโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปิดตัวโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปิดตัว “โครงการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม-5 ธันวาคม พ.ศ.2556 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้น ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของพสกนิกรตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโรคภัยไข้เจ็บของผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ มูลนิธิเวชดุสิตฯและโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ขอมีส่วนร่วมสนองพระราชปณิธานด้วยการจัดตั้ง “โครงการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation (ภาวะหัวใจเต้นพลิ้ว)
นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และ นพ.ชาตรี ดวงเนตร พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ร่วมแถลงรายละเอียดของโครงการ
“โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจครอบคลุมทุกด้านโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งในโครงการนี้มุ่งเน้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation (ภาวะหัวใจเต้นพลิ้ว) ให้ได้เข้ารับการรักษาด้วยอุปกรณ์และการจี้ด้วยพลังงานความร้อน ที่โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 20 ราย เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในปี พ.ศ.2556” นายแพทย์ปราเสริฐ กล่าว
ด้าน นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-การแพทย์บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดราว 30,000 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 4 คน คนจำนวนมากที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ อาจเนื่องมาจากการรู้ไม่เท่าทันจึงไม่ได้เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง เพราะโรคหัวใจบางชนิดก็มิได้มีอาการแสดงที่ชัดเจน และบางครั้งก็ไม่สามารถตรวจพบได้ ถ้าไม่ได้รับการตรวจโดยละเอียด อย่างเช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ที่จำเป็นต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและใช้ระยะเวลาการรักษาที่ยาวนาน จึงมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลของรัฐบาลหลายแห่งทั่วประเทศ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ขอแบ่งเบาภาระจากภาครัฐในเรื่องจำนวนผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation ให้ได้เข้ารับการรักษาด้วยอุปกรณ์และการจี้ด้วยพลังงานความร้อนที่จุดกำเนิดความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
ศ.นพ.กุลวี เนตรมณี
 
“โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม-5 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยมีเงื่อนไขในการคัดเลือกคือ เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากอายุรแพทย์โรคหัวใจในโรงพยาบาลภาครัฐว่าเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด Atrial Fibrillation (หัวใจเต้นพลิ้ว หรือ หัวใจเต้นระริก หรือ หัวใจสั่นพลิ้ว) ที่รับการรักษาด้วยยาแต่ยังไม่สามารถควบคุมอาการได้ อายุระหว่าง 20-70 ปี ไม่มีข้อห้ามในการให้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือด (warfarin) และให้ความร่วมมือในการกินยา warfarin เป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือนไม่มีโรคแทรกซ้อน หรือมีสาเหตุอื่นที่มีผลกระทบต่อการรักษา มีผลตรวจตามที่โครงการกำหนดผู้ป่วยไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ และได้รับการคัดเลือกและส่งตัวให้เข้าโครงการนี้ โดยผ่านอายุรแพทย์โรคหัวใจหรืออายุรแพทย์ช่างไฟฟ้าหัวใจ จากโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศ ทั้งนี้ คาดหวังจำนวนผู้ป่วย 20 ราย ที่จะได้รับการช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไขของโครงการ
การสังเกตอาการของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดนี้ ศ.นพ.กุลวี เนตรมณีอายุรแพทย์ด้านการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ประธานสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดจังหวะแปซิฟิกริม ชี้ว่า จะพบอาการใจสั่นอย่างทันทีทันใด หรือหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ, หัวใจหยุดเต้นตามด้วยเกิดเสียงตุ้บแล้วเต้นเร็ว, หัวใจเต้นเร็ว, แน่นหรือเจ็บหน้าอกและลำคอ, อ่อนเพลียและออกกำลังกายลำบาก เช่น ขณะเดินหรือขึ้นบันได, เหงื่อออก มึนงง หายใจลำบาก เป็นลมหมดสติ ซึ่งอาจเป็นๆ หายๆ หรือเป็นต่อเนื่อง (เรื้อรัง) ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน บางคนไม่แสดงอาการ แต่คนที่เป็นโรคนี้ส่วนใหญ่ มักมีอาการชัดเจน ทำให้ไม่สบาย ตกใจกลัว และมีอาการต่างๆ ร่วมกันดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เคยได้รับการวินิจฉัยจากอายุรแพทย์โรคหัวใจในโรงพยาบาลภาครัฐว่าเป็นผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดAtrial Fibrillation สนใจเข้าร่วมโครงการควรติดต่อไปยังอายุรแพทย์โรคหัวใจ หรืออายุรแพทย์ช่างไฟฟ้าหัวใจ (Electrophy-siologist) ในโรงพยาบาลภาครัฐทั่วประเทศเพื่อส่งตัวเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร.1719