HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 3421 9600
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   

 สื่อและข่าวสาร

ข่าวสาร

ภาวะหัวใจเต้นระริก (AF) มีโอกาสอาจหายขาดได้ ด้วยการจี้รักษาด้วยคลื่นวิทยุ


ภาวะหัวใจเต้นระริก Atrial Fibrillation (AF) คือ อาการของหัวใจที่เต้นเร็วแบบไม่สม่ำเสมอ ภาวะแทรกซ้อนจาก AF ที่พบบ่อยนั้นมีความรุนแรงเสี่ยงต่อการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคหัวใจล้มเหลว การรักษาให้หายขาดจะช่วยลดความเสี่ยงจากอาการเหล่านี้ได้

     โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ พร้อมให้การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจเต้นระริก Atrial Fibrillation (AF) ซึ่งมีทั้งวิธีที่ต้องรับประทานยา ได้แก่ ยาควบคุมการเต้นของหัวใจและยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือด และการจี้รักษาด้วยคลื่นวิทยุ โดยแพทย์จะแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสม พร้อมทั้งอธิบายข้อดีและข้อเสียให้กับผู้ป่วย รวมทั้งผลข้างเคียงของยาแต่ละชนิดที่ใช้ในการรักษา