HOSPITAL HOTLINE

โทรศัพท์
:
0 2310 3000
, หรือ
1719
(LOCAL CALLS)
   
 
 

 ความประทับใจของผู้ป่วย

เพิ่มเติม

 ข้อมูลสุขภาพโรคหัวใจ

 ราคา แพคเกจและโปรโมชั่น

 สื่อและข่าวสาร

เผยเทคนิค TAVI ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เผยเทคนิค TAVI ซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก เพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยเพื่อผู้ป่วย...

ภาวะหัวใจเต้นระริก (AF) มีโอกาสอาจหายขาดได้ ด้วยกา...

ภาวะหัวใจเต้นระริก Atrial Fibrillation (AF) คือ อาการของหัวใจที่เต้นเร็วแบบไม่สม่ำเสมอ ภาวะแทรกซ้อนจาก AF ที่พบบ่อยนั้นมีความ...

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษ...

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการรักษา ด้วยการทุบงบกว่า 70 ล้านกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วส...

รพ.หัวใจกรุงเทพ เปิดตัวเครื่อง “ECMO” โชว์ศักยภาพก...

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ :วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2558 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตของโรคหัวใจและปอด เช่น อาการหัวใจว...

รพ.หัวใจกรุงเทพรณรงค์ดูแลหัวใจให้แข็งแรง

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และนายแพทย์ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกร...

มูลนิธิเวชดุสิตฯ และโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปิดตัวโ...

มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปิ...

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ :วันพุธที่ 2 เมษายน 2557

25 มิถุนายน 2558

เผยเทคนิค TAVI ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เผยเทคนิค TAVI ซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก เพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยเพื่อผู้ป่วย...

15 มิถุนายน 2558

ภาวะหัวใจเต้นระริก (AF) มีโอกาสอาจหายขาดได้ ด้วยกา...

ภาวะหัวใจเต้นระริก Atrial Fibrillation (AF) คือ อาการของหัวใจที่เต้นเร็วแบบไม่สม่ำเสมอ ภาวะแทรกซ้อนจาก AF ที่พบบ่อยนั้นมีความ...

07 สิงหาคม 2558

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษ...

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการรักษา ด้วยการทุบงบกว่า 70 ล้านกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วส...

21 กรกฎาคม 2558

รพ.หัวใจกรุงเทพ เปิดตัวเครื่อง “ECMO” โชว์ศักยภาพก...

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ :วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2558 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตของโรคหัวใจและปอด เช่น อาการหัวใจว...

07 สิงหาคม 2558

รพ.หัวใจกรุงเทพรณรงค์ดูแลหัวใจให้แข็งแรง

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และนายแพทย์ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกร...

07 สิงหาคม 2558

มูลนิธิเวชดุสิตฯ และโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปิดตัวโ...

มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปิ...

02 เมษายน 2557

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ :วันพุธที่ 2 เมษายน 2557

Rating

คะแนนโหวต: 9.5 of 10, จากจำนวนคนโหวต 514 คน