HOSPITAL HOTLINE

CALL
:
0 2310 3000
, OR
1719
(LOCAL CALLS)
   
 
 

 SHOW CASE

MORE

 NEWS & MEDIA

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษ...

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการรักษา ด้วยการทุบงบกว่า 70 ล้านกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วส...

รพ.หัวใจกรุงเทพ เผยเทคนิค TAVI ซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้น...

Bangkok hospital :Thursday, June 25, 2015 หัวใจเป็นอวัยวะที่ต้องดูแลกันให้ดี เพราะความผิดปกติอาจซ่อนอยู่ และแสดงอาการเมื่อ...

รพ.หัวใจกรุงเทพ เปิดตัวเครื่อง “ECMO” โชว์ศักยภาพก...

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ :Tuesday, July 21, 2015 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตของโรคหัวใจและปอด เช่น อาการหัวใจวายเฉียบ...

ภาวะหัวใจเต้นพริ้ว (AF) มีโอกาสอาจหายขาดได้ ด้วยกา...

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ :Monday, June 15, 2015 ภาวะหัวใจเต้นพริ้ว Atrial Fibrillation (AF) คือ อาการของหัวใจที่เต้นเร็วแบบไม่ส...

รพ.หัวใจกรุงเทพรณรงค์ดูแลหัวใจให้แข็งแรง

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และนายแพทย์ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกร...

มูลนิธิเวชดุสิตฯ และโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปิดตัวโ...

...

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ :Wednesday, April 02, 2014

AUGUST 07, 2015

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษ...

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการรักษา ด้วยการทุบงบกว่า 70 ล้านกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วส...

JUNE 25, 2015

รพ.หัวใจกรุงเทพ เผยเทคนิค TAVI ซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้น...

Bangkok hospital :Thursday, June 25, 2015 หัวใจเป็นอวัยวะที่ต้องดูแลกันให้ดี เพราะความผิดปกติอาจซ่อนอยู่ และแสดงอาการเมื่อ...

JULY 21, 2015

รพ.หัวใจกรุงเทพ เปิดตัวเครื่อง “ECMO” โชว์ศักยภาพก...

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ :Tuesday, July 21, 2015 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตของโรคหัวใจและปอด เช่น อาการหัวใจวายเฉียบ...

JUNE 15, 2015

ภาวะหัวใจเต้นพริ้ว (AF) มีโอกาสอาจหายขาดได้ ด้วยกา...

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ :Monday, June 15, 2015 ภาวะหัวใจเต้นพริ้ว Atrial Fibrillation (AF) คือ อาการของหัวใจที่เต้นเร็วแบบไม่ส...

AUGUST 07, 2015

รพ.หัวใจกรุงเทพรณรงค์ดูแลหัวใจให้แข็งแรง

นพ.กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และนายแพทย์ประดับ สุขุม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวใจกร...

AUGUST 07, 2015

มูลนิธิเวชดุสิตฯ และโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ เปิดตัวโ...

...

APRIL 02, 2014

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ :Wednesday, April 02, 2014