ลงทะเบียน
เพื่อรับคำปรึกษาและสิทธิประโยชน์
เลสิกไร้ใบมีด ในราคาประหยัด
ReLEx (2 ตา) 115,000 บาท
เทคโนโลยีแบบแผลเล็กหายเร็ว
Vmax Femto (2 ตา) 105,000 บาท
วันนี้ - 31 ธ.ค. 61
ปรึกษาการทำเลสิกกับจักษุแพทย์เฉพาะทาง
เพียงกรอกข้อมูลด้านล่าง
*
*
*
*
Our Technology
Our Doctors
พญ. โสมสราญ
วัฒนะโชติ
พญ. ธารินี
เสงี่ยมพรพาณิชย์
พญ. ฐิดานันท์
รัตนธรรม
นพ. มานะพล
เล็กสกุล
นพ. ธีรวีร์
หงษ์หยก
พญ. โสมสราญ
วัฒนะโชติ
พญ. ธารินี
เสงี่ยมพรพาณิชย์
พญ. ฐิดานันท์
รัตนธรรม
นพ. มานะพล
เล็กสกุล
นพ. ธีรวีร์
หงษ์หยก
Our Patient's Say
ปรึกษาจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านเลสิก
เราเข้าใจว่ามีคำถามมากมายเกี่ยวกับการทำเลสิกที่คุณอยากรู้
เราเข้าใจว่ามีคำถามมากมาย
เกี่ยวกับการทำเลสิกที่คุณอยากรู้
เราสามารถแนะนำคุณได้
หรือ โทรหาเราได้ที่ : 0 2310 3307, 0 2755 1307
{{ 'THANKYOU_MSG_1' | translate }}

{{ 'SENDING' | translate }}