ศ. เกียรติคุณ พญ. สุจิตรา ประสานสุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ. เกียรติคุณ พญ. สุจิตรา ประสานสุข