ศ. นพ. สมบูรณ์ คุณาธิคม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ. นพ. สมบูรณ์ คุณาธิคม
จันทร์
25 ม.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
26 ม.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
27 ม.ค.
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
29 ม.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
30 ม.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
02 ก.พ.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
05 ก.พ.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
06 ก.พ.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
09 ก.พ.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
12 ก.พ.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
13 ก.พ.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
16 ก.พ.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
19 ก.พ.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
20 ก.พ.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
23 ก.พ.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
26 ก.พ.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
27 ก.พ.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
02 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
05 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
06 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
09 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
12 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
13 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
16 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
19 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
20 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
23 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
ศุกร์
26 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
27 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อังคาร
30 มี.ค.
Fertility Clinic (ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก)