คุณ ทัศยา เรืองศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), Auckland University of Technology, นิวซีแลนด์
BBBB
Graduate Diploma in Psychosogial Studies, Auckland University of Technology, นิวซีแลนด์
BBBB
Bachelor of Science (Honours) in Psychology, Auckland University of Technology, นิวซีแลนด์

นัดหมายแพทย์

คุณ ทัศยา เรืองศรี
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
พุธ
31 มี.ค.
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
02 เม.ย.
เสาร์
03 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
อังคาร
06 เม.ย.
พุธ
07 เม.ย.
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
09 เม.ย.
เสาร์
10 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
อังคาร
13 เม.ย.
พุธ
14 เม.ย.
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
16 เม.ย.
เสาร์
17 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
อังคาร
20 เม.ย.
พุธ
21 เม.ย.
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
23 เม.ย.
เสาร์
24 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
30 เม.ย.
เสาร์
01 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
อังคาร
04 พ.ค.
พุธ
05 พ.ค.
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
07 พ.ค.
เสาร์
08 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
อังคาร
11 พ.ค.
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
อังคาร
01 มิ.ย.
พุธ
02 มิ.ย.
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
04 มิ.ย.
เสาร์
05 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
พุธ
09 มิ.ย.
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
11 มิ.ย.
เสาร์
12 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
พุธ
16 มิ.ย.
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
อังคาร
02 พ.ย.
พุธ
03 พ.ย.
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
05 พ.ย.
เสาร์
06 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
อังคาร
09 พ.ย.
พุธ
10 พ.ย.
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
12 พ.ย.
เสาร์
13 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
อังคาร
16 พ.ย.
พุธ
17 พ.ย.
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
19 พ.ย.
เสาร์
20 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
อังคาร
23 พ.ย.
พุธ
24 พ.ย.
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
26 พ.ย.
เสาร์
27 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
อังคาร
30 พ.ย.
พุธ
01 ธ.ค.
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
03 ธ.ค.
เสาร์
04 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
อังคาร
07 ธ.ค.
พุธ
08 ธ.ค.
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
10 ธ.ค.
เสาร์
11 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
อังคาร
14 ธ.ค.
พุธ
15 ธ.ค.
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
17 ธ.ค.
เสาร์
18 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
อังคาร
21 ธ.ค.
พุธ
22 ธ.ค.
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
24 ธ.ค.
เสาร์
25 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
อังคาร
28 ธ.ค.
พุธ
29 ธ.ค.
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์