คุณ พัชรินทร์ แซ่เจีย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ครูสอนโยคะ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Arts in Psychology, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Yoga Alliance 200 Hour Teachers Training, Centered Yoga, RYS 200, ไทย
BBBB
Yoga Teachers Training Certification (200 hours), PARAMANAND, อินเดีย