คุณ มุทธา วัธนจิตต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นัดหมายแพทย์

คุณ มุทธา วัธนจิตต์
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
22 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
23 ม.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
24 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
25 ม.ค.
อังคาร
26 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
30 ม.ค.
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
ศูนย์จิตรักษ์
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
Child Development Neuropsychiatric Clinic (คลินิกพัฒนาการเด็ก )
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์