คุณ มุจิรารัศมิ์ ภัทรจริยากุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ครูสอนโยคะ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Management (Marketing), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
BBBB
B.B.A.(Business Computer), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Yoga Instructor - Yoga Alliance-certified Course (200 classroom), Sivalee Yoga House, ไทย