คุณ ชนินทร์ นาควิเชตร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กายภาพบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบำบัด), มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Orthopaedic Mechaniker Meister (สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์) (Orthopedic-Technics / Master of Crafts for Technical Teachers), Federal Republic of Germany, Vocational training - training (Bundesrepublik Deutschland Berufliche Aus - und Fortbildung), เยอรมนี

นัดหมายแพทย์

คุณ ชนินทร์ นาควิเชตร