คุณ เอษรา วสุพันธ์รจิต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นัดหมายแพทย์

คุณ เอษรา วสุพันธ์รจิต
ศุกร์
22 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
23 ม.ค.
อาทิตย์
24 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
25 ม.ค.
อังคาร
26 ม.ค.
พุธ
27 ม.ค.
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
พุธ
31 มี.ค.
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
ศุกร์
02 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
03 เม.ย.
อาทิตย์
04 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
05 เม.ย.
อังคาร
06 เม.ย.
พุธ
07 เม.ย.
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
ศุกร์
09 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
10 เม.ย.
อาทิตย์
11 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
12 เม.ย.
อังคาร
13 เม.ย.
พุธ
14 เม.ย.
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
ศุกร์
16 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
19 เม.ย.
อังคาร
20 เม.ย.
พุธ
21 เม.ย.
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
ศุกร์
23 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
ศุกร์
30 เม.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
01 พ.ค.
อาทิตย์
02 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
03 พ.ค.
อังคาร
04 พ.ค.
พุธ
05 พ.ค.
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
ศุกร์
07 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
10 พ.ค.
อังคาร
11 พ.ค.
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
ศุกร์
14 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศุกร์
21 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศุกร์
28 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
31 พ.ค.
อังคาร
01 มิ.ย.
พุธ
02 มิ.ย.
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
ศุกร์
04 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
พุธ
09 มิ.ย.
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
ศุกร์
11 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
พุธ
16 มิ.ย.
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
ศุกร์
18 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
พุธ
30 มิ.ย.
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศุกร์
01 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
30 ต.ค.
อาทิตย์
31 ต.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
01 พ.ย.
อังคาร
02 พ.ย.
พุธ
03 พ.ย.
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
ศุกร์
05 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
06 พ.ย.
อาทิตย์
07 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
08 พ.ย.
อังคาร
09 พ.ย.
พุธ
10 พ.ย.
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
ศุกร์
12 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
13 พ.ย.
อาทิตย์
14 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
15 พ.ย.
อังคาร
16 พ.ย.
พุธ
17 พ.ย.
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
ศุกร์
19 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
20 พ.ย.
อาทิตย์
21 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
22 พ.ย.
อังคาร
23 พ.ย.
พุธ
24 พ.ย.
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
ศุกร์
26 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
27 พ.ย.
อาทิตย์
28 พ.ย.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
29 พ.ย.
อังคาร
30 พ.ย.
พุธ
01 ธ.ค.
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
ศุกร์
03 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
04 ธ.ค.
อาทิตย์
05 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
06 ธ.ค.
อังคาร
07 ธ.ค.
พุธ
08 ธ.ค.
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
ศุกร์
10 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
11 ธ.ค.
อาทิตย์
12 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
13 ธ.ค.
อังคาร
14 ธ.ค.
พุธ
15 ธ.ค.
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
ศุกร์
17 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
18 ธ.ค.
อาทิตย์
19 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
20 ธ.ค.
อังคาร
21 ธ.ค.
พุธ
22 ธ.ค.
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
ศุกร์
24 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
เสาร์
25 ธ.ค.
อาทิตย์
26 ธ.ค.
ศูนย์จิตรักษ์
จันทร์
27 ธ.ค.
อังคาร
28 ธ.ค.
พุธ
29 ธ.ค.
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.