คุณ อัจฉรา บุนนาค

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตบำบัด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), The University of Chicago, สหรัฐอเมริกา
BBBB
รัฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

คุณ อัจฉรา บุนนาค
อังคาร
11 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
อังคาร
01 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
02 มิ.ย.
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
ศุกร์
04 มิ.ย.
เสาร์
05 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
09 มิ.ย.
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
ศุกร์
11 มิ.ย.
เสาร์
12 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
16 มิ.ย.
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
30 มิ.ย.
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
29 ก.ย.
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศุกร์
01 ต.ค.
เสาร์
02 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
เสาร์
09 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
เสาร์
16 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
เสาร์
23 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
เสาร์
30 ต.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
31 ต.ค.
จันทร์
01 พ.ย.
อังคาร
02 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
03 พ.ย.
พฤหัสบดี
04 พ.ย.
ศุกร์
05 พ.ย.
เสาร์
06 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
07 พ.ย.
จันทร์
08 พ.ย.
อังคาร
09 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
10 พ.ย.
พฤหัสบดี
11 พ.ย.
ศุกร์
12 พ.ย.
เสาร์
13 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
14 พ.ย.
จันทร์
15 พ.ย.
อังคาร
16 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
17 พ.ย.
พฤหัสบดี
18 พ.ย.
ศุกร์
19 พ.ย.
เสาร์
20 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
21 พ.ย.
จันทร์
22 พ.ย.
อังคาร
23 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
24 พ.ย.
พฤหัสบดี
25 พ.ย.
ศุกร์
26 พ.ย.
เสาร์
27 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
28 พ.ย.
จันทร์
29 พ.ย.
อังคาร
30 พ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
01 ธ.ค.
พฤหัสบดี
02 ธ.ค.
ศุกร์
03 ธ.ค.
เสาร์
04 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
05 ธ.ค.
จันทร์
06 ธ.ค.
อังคาร
07 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
08 ธ.ค.
พฤหัสบดี
09 ธ.ค.
ศุกร์
10 ธ.ค.
เสาร์
11 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
12 ธ.ค.
จันทร์
13 ธ.ค.
อังคาร
14 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
15 ธ.ค.
พฤหัสบดี
16 ธ.ค.
ศุกร์
17 ธ.ค.
เสาร์
18 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
19 ธ.ค.
จันทร์
20 ธ.ค.
อังคาร
21 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
22 ธ.ค.
พฤหัสบดี
23 ธ.ค.
ศุกร์
24 ธ.ค.
เสาร์
25 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อาทิตย์
26 ธ.ค.
จันทร์
27 ธ.ค.
อังคาร
28 ธ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
29 ธ.ค.
พฤหัสบดี
30 ธ.ค.