ทพญ. ญดา ศรีงาม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Dental Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมสำหรับเด็ก, American Board of Pediatric Dentistry (2007-2017), สหรัฐอเมริกา
BBBB
Pediatric Dentistry, Boston University, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

ทพญ. ญดา ศรีงาม