นพ. วรวัฒน์ สุวรรณรักษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Plastic Surgery, The Christ Hospital, Ohio, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. วรวัฒน์ สุวรรณรักษ์
จันทร์
17 พ.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
อังคาร
18 พ.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
พุธ
19 พ.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศุกร์
21 พ.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
อังคาร
25 พ.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
พุธ
26 พ.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศุกร์
28 พ.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.