นพ. วงศกร เหลืองพิพัฒน์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Loading

Loading Schedule..