พญ. วิวรรณ ทังสุบุตร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, Royal College of Physicians of Thailand, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, American Board of Internal Medicine (Recertification 2010-2020), United States
BBBB
หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, American Board of Internal Medicine (2001-2011), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, University of Chicago Medical Center, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, Case Western Reserve University, United States

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719