นพ. วิวัธน์ พู่พรอเนก

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, สถาบันโรคทรวงอก
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจที่เกี่ยวกับทางการกีฬา
Loading

Loading Schedule..