นพ. วิวัธน์ พู่พรอเนก

อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจที่เกี่ยวกับทางการกีฬา
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..