นพ. วิทยา จงศุภางครัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

นพ. วิทยา จงศุภางครัตน์
เสาร์
23 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อาทิตย์
24 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
จันทร์
25 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
26 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พุธ
27 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศุกร์
29 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
เสาร์
30 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อาทิตย์
31 ม.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
จันทร์
01 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
02 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พุธ
03 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศุกร์
05 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
เสาร์
06 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อาทิตย์
07 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
จันทร์
08 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
09 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พุธ
10 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศุกร์
12 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
เสาร์
13 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อาทิตย์
14 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
จันทร์
15 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
16 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พุธ
17 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศุกร์
19 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
เสาร์
20 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อาทิตย์
21 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
จันทร์
22 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
23 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พุธ
24 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศุกร์
26 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
เสาร์
27 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อาทิตย์
28 ก.พ.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
จันทร์
01 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
02 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พุธ
03 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศุกร์
05 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
เสาร์
06 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อาทิตย์
07 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
จันทร์
08 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
09 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พุธ
10 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศุกร์
12 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
เสาร์
13 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อาทิตย์
14 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
จันทร์
15 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
16 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พุธ
17 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศุกร์
19 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
เสาร์
20 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อาทิตย์
21 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
จันทร์
22 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
23 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พุธ
24 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
ศุกร์
26 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
เสาร์
27 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อาทิตย์
28 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
จันทร์
29 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
อังคาร
30 มี.ค.
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด