นพ. วิรัช เคหสุขเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, Royal College of Physicians of Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Interventional Cardiology Education and Training Program, Leiden University Medical Center (LUMC), เนเธอร์แลนด์

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719