พญ. วิรัญญา ศรีสิทธิประภา

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
ภาพวินิจฉัยระบบประสาท แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..