ทพญ. วิภาสินี พัวประดิษฐ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Dental Sleep Medicine Mini-Residency, American Academy of Craniofacial Pain, สหรัฐอเมริกา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรม - ทันตกรรมบดเคี้ยวและข้อต่อขากรรไกร
ทันตกรรม - ข้อต่อขากรรไกรและการสบฟัน
ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ

นัดหมายแพทย์

ทพญ. วิภาสินี พัวประดิษฐ์