นพ. วัฒนชัย รัตนพรสมปอง

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง (พ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา แพทยสภา
BBBB
สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Training Equivalency as a Console Surgeon โรงพยาบาลรามาธิบดี
BBBB
Step 2 Training in Endoscopic Stone Treatment (ESTs2) Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
BBBB
AUSTEG Asian Advanced Laparoscopic Urological Course (A-ALUS) Olympus CTEC, Beijing, จีน
BBBB
Step 1 Training in Endoscopic Stone Treatment (ESTs1) Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
Loading

Loading Schedule..

นพ. วัฒนชัย รัตนพรสมปอง