นพ. วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
จักษุวิทยาเด็กและโรคตาเหล่
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์
พุธ
03 มี.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
Eye Center
เสาร์
06 มี.ค.
Eye Center
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
Eye Center
เสาร์
13 มี.ค.
Eye Center
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
Eye Center
เสาร์
20 มี.ค.
Eye Center
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
Eye Center
เสาร์
27 มี.ค.
Eye Center
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
พุธ
31 มี.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
ศุกร์
02 เม.ย.
Eye Center
เสาร์
03 เม.ย.
Eye Center
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
อังคาร
06 เม.ย.
พุธ
07 เม.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
ศุกร์
09 เม.ย.
Eye Center
เสาร์
10 เม.ย.
Eye Center
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
อังคาร
13 เม.ย.
พุธ
14 เม.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
ศุกร์
16 เม.ย.
Eye Center
เสาร์
17 เม.ย.
Eye Center
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
อังคาร
20 เม.ย.
พุธ
21 เม.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
ศุกร์
23 เม.ย.
Eye Center
เสาร์
24 เม.ย.
Eye Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
พุธ
28 เม.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
ศุกร์
30 เม.ย.
Eye Center
เสาร์
01 พ.ค.
Eye Center
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
อังคาร
04 พ.ค.
พุธ
05 พ.ค.
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
ศุกร์
07 พ.ค.
เสาร์
08 พ.ค.
Eye Center
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
อังคาร
11 พ.ค.
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
Eye Center
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
Eye Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
Eye Center
อาทิตย์
30 พ.ค.