น.อ.นพ.ม.ล. วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นัดหมายแพทย์

น.อ.นพ.ม.ล. วุฒิพงศ์ สุทัศนีย์
อังคาร
27 ก.ค.
Orthopedic Center
BASEM
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Orthopedic Center
BASEM
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Orthopedic Center
BASEM
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Orthopedic Center
BASEM
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Orthopedic Center
BASEM
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Orthopedic Center
BASEM
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Orthopedic Center
BASEM
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Orthopedic Center
BASEM
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Orthopedic Center
BASEM
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Orthopedic Center
BASEM
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Orthopedic Center
BASEM
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Orthopedic Center
BASEM
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Orthopedic Center
BASEM
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Orthopedic Center
BASEM
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Orthopedic Center
BASEM
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Orthopedic Center
BASEM
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Orthopedic Center
BASEM
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Orthopedic Center
BASEM
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Orthopedic Center
BASEM
พุธ
29 ก.ย.