นพ. วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก, Thai Medical Council
BBBB
Cardiac Surgery, Open Heart Surgical Unit University of Melbourne, Australia
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
First Annual Winter Workshop and Cardiology Summit, The International Society for Minimally Invasive Cardiac Surgery, อินเดีย

นัดหมายแพทย์

นพ. วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล