นพ. วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล
ศุกร์
30 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
31 ก.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
07 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
14 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
21 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
28 ส.ค.
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
04 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
11 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
18 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
เสาร์
25 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Cardiothoracic Surgery Center