นพ. วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล

ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกที่คร่ำหวอดในวงการมามากกว่า 42 ปี ศัลยศาสตร์ทรวงอกจากศิริราชและ University of Melbourne ผ่าตัดบายพาสหัวใจ ลิ้นหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ผ่าตัดหัวใจ
ผ่าตัดลิ้นหัวใจ
ซ่อมและเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
ผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่
ผ่าตัดทรวงอก และโรคปอด
รักษาหลอดเลือดตีบตัน
รักษาโรคลิ้นหัวใจ
ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Public and Private Management Program สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Cardiac Surgery Open Heart Surgical Unit University of Melbourne, Australia
Loading

Loading Schedule..


นพ. วิฑูรย์ ปิติเกื้อกูล