พญ. วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โภชนศาสตร์คลินิก, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

พญ. วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ
จันทร์
12 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
13 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
14 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
16 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
17 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
18 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
19 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
20 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
21 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
23 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
24 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อาทิตย์
25 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
26 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
27 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
28 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
30 เม.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
01 พ.ค.
อาทิตย์
02 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
03 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
04 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
05 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
07 พ.ค.
เสาร์
08 พ.ค.
อาทิตย์
09 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
10 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
11 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
12 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
17 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
18 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
19 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
24 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
25 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
26 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
31 พ.ค.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
01 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
02 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
04 มิ.ย.
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
07 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
08 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
09 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
11 มิ.ย.
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
14 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
15 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
16 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
21 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
22 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
23 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
จันทร์
28 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
29 มิ.ย.
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)