นพ. วีรชัย สัจจเทพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Hindi, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Laws in the College of Atrs, The University of Edinburgh, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), University of Adelaide, Australia
BBBB
Fellow of The Royal Australian College of General Practitioners, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia
BBBB
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, The Royal Australian College of Physicians, Australia