นพ. วีระ สุวรรณเรืองศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. วีระ สุวรรณเรืองศรี