พญ. ธิดา ณ ระนอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทยสภา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-
Advanced Prehospital Life Support & EMS Director Course 2012, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, ไทย
BBBB
Hokusoh Helicopter Emergency Medical Service (Hokusoh HEMS), Chiba Hokusoh Hospital, Nippon Medical School, ญี่ปุ่น

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719