นพ. ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Clinical Neuroscience, King s College London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
จิตเวชศาสตร์, แพทยสภา