พญ. ฐิติมา สงวนวิชัยกุล

จิตเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Clinical Neuroscience King’s College London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..