พญ. ฐิติมา สงวนวิชัยกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Clinical Neuroscience, King’s College London, United Kingdom
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
จิตเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..