พญ. ฐิรดา ทองใบ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

พญ. ฐิรดา ทองใบ
Sunday
24 Jan
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
25 Jan
Tuesday
26 Jan
Wednesday
27 Jan
Thursday
28 Jan
Friday
29 Jan
Saturday
30 Jan
Sunday
31 Jan
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
01 Feb
Tuesday
02 Feb
Wednesday
03 Feb
Thursday
04 Feb
Friday
05 Feb
Saturday
06 Feb
Sunday
07 Feb
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
08 Feb
Tuesday
09 Feb
Wednesday
10 Feb
Thursday
11 Feb
Friday
12 Feb
Saturday
13 Feb
Sunday
14 Feb
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
15 Feb
Tuesday
16 Feb
Wednesday
17 Feb
Thursday
18 Feb
Friday
19 Feb
Saturday
20 Feb
Sunday
21 Feb
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
22 Feb
Tuesday
23 Feb
Wednesday
24 Feb
Thursday
25 Feb
Friday
26 Feb
Saturday
27 Feb
Sunday
28 Feb
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
01 Mar
Tuesday
02 Mar
Wednesday
03 Mar
Thursday
04 Mar
Friday
05 Mar
Saturday
06 Mar
Sunday
07 Mar
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
08 Mar
Tuesday
09 Mar
Wednesday
10 Mar
Thursday
11 Mar
Friday
12 Mar
Saturday
13 Mar
Sunday
14 Mar
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
15 Mar
Tuesday
16 Mar
Wednesday
17 Mar
Thursday
18 Mar
Friday
19 Mar
Saturday
20 Mar
Sunday
21 Mar
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
22 Mar
Tuesday
23 Mar
Wednesday
24 Mar
Thursday
25 Mar
Friday
26 Mar
Saturday
27 Mar
Sunday
28 Mar
Endoscopy Center
GI & Liver Center (ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ)
Monday
29 Mar
Tuesday
30 Mar