พญ. ธนิดา พุ่มพุทรา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
Dermatology, กระทรวงสาธารณสุข

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719