นพ. ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Hand Surgery Fellowship University of Washington USA, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
XII. Wrist Surgery Course Prof. Dr. Max Haerle Head of Departement Clinic for Hand- und Plastic Surgery Orthop?dische, เดนมาร์ก
BBBB
Wrist Arthroscopy Advanced Course EWAS, ฝรั่งเศส
Loading

Loading Schedule..